Korrekt håndtering af medicin

01-09-2023

Denne pjece er et værktøj for personale og ledelse på plejecentre, i hjemmepleje, hjemmesygepleje, på bosteder og andre institutioner uden for sygehuse, hvor personalet håndterer medicin. Formålet er at medvirke til, at patienterne får den rigtige medicin.

Pjecen er udarbejdet af Styrelsen for Patientsikkerhed. Vi har set på, hvilke spørgsmål vi ofte får om medicinhånd­tering, og vi har lyttet til personale og ledelse på de behandlingssteder, vi besøger i forbindelse med det sund­hedsfaglige tilsyn. Desuden har vi set på typiske fejl og utilsigtede hændelser med medicin.

Pjecen er en revideret 3. udgave. Følgende ændringer er foretaget i forhold til 2. udgave:

 • Gennem hele pjecen er begreberne ”dosisdispensering” og ”dosisdispenseret medicin” erstattet med ”dosispakket medicin”
 • På side 11 har vi slettet følgende sætninger:
  • ”Du skal også sikre, at der ikke er åbenlyse fejl i antallet af tabletter i poserne. Du kan fx kontrollere, at antallet af tabletter i dosisposerne til det første døgn er det samme som antallet af tabletter på medicinlisten.”
  • ”Styrelsen for Patientsikkerhed fraråder, at der fjernes tabletter fra dosisposer og doseringsæsker ved dosisreduktion og/eller seponering.”
 • På side 11 har vi tilføjet følgende sætninger:
  • ”Hvis der fjernes tabletter fra dosisposer eller doseringsæsker, skal tabletterne kunne identificeres sikkert og entydigt. Ellers skal al medicinen i den eller de berørte dosisposer eller rum i doseringsæsken kasseres, og medicinen skal dispenseres på ny.” 
 • På side 16 har vi rettet beskrivelserne af to risikosituationslægemidler blodfortyndende medicin og medicin mod diabetes, så de flugter med øvrige beskrivelser på stps.dk og medicin.dk
   

Pjecen er i øjeblikket kun tilgængelig i elektronisk form og skal ses som et supplement til Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler.

Læs pjecen: Korrekt håndtering af medicin