Risikosituationslægemidler - en guide til sikker medicinhåndtering

03-11-2021

I denne guide kan du læse om risikosituationslægemidler og hvad man kan være opmærksom på for at undgå utilsigtede hændelser med lægemidlerne.

Nogle lægemidler er forbundet med større risiko i bestemte situationer. Derfor kræver de særlig opmærksomhed fra sundhedspersonalet. Risikosituationslægemidler er lægemidler og lægemiddelgrupper, der hyppigt er involveret i alvorlige utilsigtede hændelser. Der er både tale om meget udbredte lægemidler, som ordineres til mange patienter, og lægemidler, der bruges mindre hyppigt. Fælles for dem er, at de kan volde stor skade, hvis de bruges forkert i bestemte situationer. Bedre forståelse af de særlige risici ved disse lægemidler kan derfor bidrage til at forbedre patientsikkerheden.

Guiden henvender sig primært til sundhedspersonale, der håndterer medicin, fx på sygehuse, plejecentre og i hjemmesygepleje.

Se guiden: Risikosituationslægemidler - en guide til sikker medicinhåndtering (pdf)