Dét betyder behandlerfarmaceutens arbejde for dig, der er praktiserende læge

26-11-2019

Informationspjece til praktiserende læger om behandlerfarmaceuter.

En behandlerfarmaceut er en farmaceut, som har bestået et kursus i behandlerfarmaci og har en autorisation på den baggrund. Autorisationen er opgavespecifik og giver behandlerfarmaceuten beføjelse til at udføre to konkrete opgaver.

En autoriseret behandlerfarmaceut må: 

  1. genordinere visse receptpligtige lægemidler
  2. ordinere dosisdispensering med tilskud af lægeordineret medicin til patienter, der er i stabil behandling, og hvor der foreligger en aktiv ordination

Læs mere om, hvilke opgaver behandlerfarmaceuten må udføre og hvad deres arbejde betyder for dig som praktiserende læge