Lokationsopslag

Her kan du læse om, hvordan du angiver den korrekte lokation for den utilsigtede hændelse, samt hvad du skal gøre, hvis du ikke kan finde hændelsesstedet i lokationsopslaget.

Lokationsopslag – Kommunalt

Rapportøren af en utilsigtet hændelse skal angive, hvor i sundhedsvæsenet hændelsen skete (hændelsesstedet). Dette er af hensyn til, at der kan drages lokal læring af hændelsen, der hvor hændelsen er sket. Det er initialmodtageren, som er tilknyttet det angivne hændelsessted, som i første omgang modtager hændelsen og tildeler sagen til en relevant sagsbehandler i organisationen. Alternativt overdrager sagsbehandleren hændelsen til et andet behandlingssted, hvis hændelsesstedet er registreret forkert.

Rapportøren angiver hændelsesstedet via lokationsopslaget. Lokationsopslaget indeholder behandlingssteder, som er registeret i Sundhedsvæsenets Organisationsregistre (SOR). Visningen af behandlingssteder i lokationsopslaget i Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD) er altså afhængig af, hvordan behandlingsstedet er registreret i SOR.

Lokationsopslaget er delt op i fire grupper: Hospital, Andet regional, Privat og Kommune. Under de fire grupper er der defineret nogle overskrifter/prikker, som indeholder nogle forskellige behandlergrupper/enhedstyper. 

Nedenfor ses hvilke enhedstyper, som indgår i de forskellige prikker under kommunen.
Enhedstyperne er angivet i kursiv – disse er ikke synlige i lokationsopslaget, det er kun overskrifterne markeret med fed. Når et behandlingssted registreres i SOR skal det samtidig have en enhedstype tilknyttet. Det er denne registrering, som afgør hvilken overskrift/prik behandlingsstedet bliver vist under i lokationsopslaget. 

Når man klikker på en af overskrifterne/prikkerne under kommunen, skal man vælge den specifikke kommune, hvor hændelsen er sket. 

Efter valg af kommune skal rapportøren vælge det specifikke behandlingssted, hvor hændelsen er sket via listen over behandlingssteder (blå boks).

Rapportøren har mulighed for at søge hændelsesstedet via navn, gadenavn, postnummer eller by (grøn boks). 

Hvis rapportøren ikke kan finde det specifikke kommunale behandlingssted i lokationsopslaget, kan rapportøren klikke på Kan ikke fremsøges, og herefter skrive navnet på hændelsesstedet i fritekst i feltet stednavn

Hvis hændelsesstedet er sket på et privat behandlingssted i kommunen skal rapportøren også klikke på Kan ikke fremsøges efter valg af kommune. 

 

Visningen af behandlingssteder i lokationsopslaget afhænger af opsætningen i SOR. Oprettelse og ændringer af behandlingssteder i SOR skal ske via kommunens SOR-nøglepersoner. 

Hvis du er i tvivl om et behandlingssted er registreret i SOR, eller hvilken enhedstype det har tilknyttet, kan du slå behandlingsstedet op i SOR her: https://sor2.sum.dsdn.dk/SorLogin/login 

Lokationsopslag – Regional

Rapportøren af en utilsigtet hændelse skal angive, hvor i sundhedsvæsenet hændelsen skete (hændelsesstedet). Dette er af hensyn til, at den lokale læring af hændelsen kan drages, der hvor hændelsen er sket. Det er initialmodtageren, som er tilknyttet det angivne hændelsessted, som i første omgang modtager hændelsen og derefter tildeler sagen til en relevant sagsbehandler i organisationen. Alternativt overdrager sagsbehandleren hændelsen til et andet behandlingssted, hvis hændelsesstedet er registreret forkert.

Rapportøren angiver hændelsesstedet via lokationsopslaget. Lokationsopslaget indeholder behandlingssteder, som er registeret i Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR). Visningen af behandlingssteder i lokationsopslaget i

Dansk Patientsikkerhedsdatabase(DPSD) er altså afhængig af, hvordan behandlingsstedet er registreret i SOR.

Lokationsopslaget er delt op i fire grupper: Hospital, Andet regional, Privat og Kommune. Under de fire grupper er der defineret nogle overskrifter/prikker, som indeholder specifikke behandlergrupper/enhedstyper. 

Nedenfor ses hvilke enhedstyper, som indgår i de forskellige prikker under hospital og andet regional. 

Når et behandlingssted registreres i SOR skal det have en enhedstype tilknyttet. Det er denne registrering, som afgør hvilken overskrift/prik behandlingsstedet bliver vist under i lokationsopslaget. 

Når man klikker på en af overskrifterne/prikkerne, kommer der et nyt vindue frem, hvor rapportøren skal vælge det specifikke hændelsessted. Valgmulighederne ser forskellig ud afhængig af om rapportøren vælger et behandlingssted fra hospital eller andet regional.  

Hospital
Rapportøren skal først vælge hvilket sygehus hændelsen er sket (rød boks), og derefter vælge den specifikke afdeling (blå boks). Rapportøren har mulighed for at søge efter afdelingen via dets navn (grøn boks). 


Andet regional
Rapportøren skal vælge det specifikke hændelsessted i listen over behandlingssteder (blå boks). Rapportøren har mulighed for at søge hændelsesstedet frem via navn, gadenavn, postnummer eller by (grøn boks).  

Hvis rapportøren ikke kan finde det specifikke hændelsessted, kan rapportøren klikke på Kan ikke fremsøges, og herefter skrive navnet på hændelsesstedet i fritekst. 

Visningen af behandlingssteder i lokationsopslaget afhænger af opsætningen i SOR. Oprettelse og ændringer af behandlingssteder i SOR sker via SOR-selvbetjening. Læs mere om SOR og SOR-selvbetjening her: Organisationsregistrering i sundhedsvæsenet - Sundhedsdatastyrelsen