FAQ

Her finder du svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål om Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD).

Login i DPSD

Hvis du som ny bruger ikke kan logge ind i DPSD, selvom du er oprettet i Sundhedsvæsenets Elektroniske Brugerstyring (SEB), kan det skyldes, at DPSD endnu ikke er opdateret med de nyeste data fra SEB.

DPSD opdateres med nyeste SEB-data fire gange dagligt. Så selvom du er oprettet i SEB, kan du først tilgå DPSD, når den næste opdatering er gennemført. Opdateringerne finder sted hver dag kl. 6, 12, 18 og 24. Du kan altså forvente, at der kan gå op til seks timer, før du kan logge ind i DPSD.

Efter at samtlige it-organisationer er overgået til at benytte MitID Erhverv, og det ikke længere er muligt at benytte nøglefil, ses der eksempler på udfordringer med at logge på DPSD. Disse log-in-problemer skal som oftest løses af din egen IT-servicedesk og SEB-administrator.

Hvis du som ny bruger får fejlbeskeden: "Sikkerhedstoken mangler et nødvendigt eller har et ugyldigt 'claim'" eller ”Dit login kan ikke behandles da den konto du bruger ikke opfylder nogle prædefinerede betingelser.condition”, når du forsøger at logge ind i DPSD, kan det skyldes to ting:

 1. Dit RID-nummer indtastet i SEB matcher ikke dit RID-nummer for dit MitID Erhverv.
 2. Du har brugt dit private MitID i stedet for dit MitID Erhverv.

A. Dit RID-nummer indtastet i SEB matcher ikke dit RID-nummer for dit MitID Erhverv

Alle ”MitID Erhverv” har deres eget unikke RID-nummer. Det fungerer som en identifikation af brugeren. Fejlbeskeden fortæller, at det RID-nummer, der er angivet i dine brugeroplysninger i Sundhedsvæsenets Elektroniske Brugerstyring (SEB), ikke matcher det RID-nummer, dit MitID Erhverv indeholder.

Du kan tjekke og verificere dit RID-nummer på følgende måde:

 1. Åben en Edge-browser
 2. Klik på de tre prikker øverst i højre hjørne og vælg ”Indstillinger”
 3. Klik på ”Persondata, søgning og tjenester”
 4. Scroll ned og vælg ”Administrer certifikater”
 5. Vælg den linje, som hedder ”TRUST2408 OCES CA IV”, og klik ”Vis”
 6. Klik på ”Detaljer”
 7. Find linjen med ”Emne” i Felt-navn, og identificer RID-nummer


B. Du har anvendt dit private MItID i stedet for dit MitID Erhverv

Du kan få en fejlbesked, hvis du forsøger at logge ind i DPSD med dit private MitID.

Du skal anvende dit MitID Erhverv for at logge ind i DPSD.

For at logge ind i DPSD skal du være på et netværk, som har adgang til Sundhedsdatanettet.

Hvis du ikke har adgang til Sundhedsdatanettet, får du denne fejlbesked, når du forsøger at logge ind:

Det kan skyldes, at du:

 • er ansat i en privat organisation, som ikke har adgang til Sundhedsdatanettet. Den private leverandør står selv for at sikre adgang til Sundhedsdatanettet (via systemforvalter MedCom).
 • arbejder uden for arbejdspladsens netværk, fx hjemmefra, og din PC ikke er sat op til at have adgang til Sundhedsdatanettet, fx via VPN. Kontakt din lokale IT-afdeling for at få hjælp til opsætning af dette.

 

Når du tilgår DPSD, vil du møde nedenstående skærmbillede som det første:

For de fleste gælder det, at man skal vælge ”Nemlog-in” og herefter logge ind med sit MitID Erhverv.

Nogle regioner og kommuner har igangsat en overgang til brug af lokale IdP’er (Identity Provider), og listen i ovenstående skærmbillede vil derfor løbende udvide sig i takt med, at organisationerne får dem implementeret. Det er ens egen organisation, som har viden om, hvornår dette sker.

 

Adgang til funktioner og brugerrettigheder

Hvis du får fejlbeskeden "Autorisationsfejl" (se nedenstående illustration), når du klikker på menupunktet "Indstillinger" i DPSD, kan det skyldes to ting:

 1. Du har ikke fået tildelt rollen "dpsPlanadministrator".
 2. DPSD er ikke opdateret med nyeste data fra SEB.

Du har ikke fået tildelt rollen "dpsPlanadministrator"

Hvis du får fejlbeskeden "Autorisationsfejl", kan det skyldes, at du ikke har fået tildelt rollen "dpsPlanadministrator" i SEB. Rollen giver dig adgang til menupunktet "Indstillinger", og herunder underpunktet "Plan".

For at blive tildelt rollen "dpsPlanadministrator" skal du kontakte din lokale SEB-administrator. Hvis du ikke kender din lokale SEB-administrator, kan du logge ind på https://sebanmod.dkseb.dk med din medarbejdersignatur og via dropdown-menuen finde din SEB-administrator (se nedenstående illustration). Du kan også kontakte din lokale IT-afdeling for at få oplyst, hvem der er SEB-administrator i organisationen.

DPSD er ikke opdateret med nyeste data fra SEB

Du kan også få fejlbeskeden, selvom du allerede er blevet tildelt rollen "dpsPlanadministrator". Fejlbeskeden kan skyldes, at dataoverførsel fra SEB til DPSD endnu ikke har fundet sted.

Læs mere om dataoverførsel fra SEB til DPSD under "Jeg kan ikke logge ind i DPSD".

Tildeling, nedlæggelse og ændringer i DPSD-roller skal fortsat ske i SEB (SEB Classic) på trods af overgang til lokale IdP’er. Det skyldes, at DPSD har brug for, at der bliver vedligeholdt et brugerkartotek i SEB, som DPSD kan anvende.

Det er med andre ord ikke muligt at brugerstyre DPSD-roller ved opsætning af lokal IdP alene. Hvis man alligevel kun forsøger at brugerstyre via lokal IdP ift. DPSD-roller, vil DPSD ikke modtage oplysninger om ændringer til roller.

Man skal derfor fortsætte som hidtil, altså brugerstyre i SEB, så længe DPSD3 er i drift.

Om "hændelsessted" ved rapportering

Hvis du ikke kan finde et specifikt behandlingssted, kan det skyldes to ting:

1. Behandlingsstedet er ikke oprettet i Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR)

Hvis du ikke kan finde et specifikt behandlingssted, kan det skyldes, at behandlingsstedet ikke er oprettet i SOR. Ønsker du at få oprettet et behandlingssted, skal du kontakte din lokale SOR-administrator. Find din lokale SOR-administrator

2. Behandlingsstedet er oprettet i Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR), men ændringen er endnu ikke slået igennem i DPSD

De lokale SOR-administratorer kan foretage ændringer og angive, hvornår ændringerne skal gælde fra. Den dato, hvor ændringerne gælder fra, er som udgangspunkt angivet til at være en uge efter, at den lokale SOR-administrator registrerer det i systemet. Det kan være længere end en uge, men ikke kortere.

Du kan slå behandlingsstedet op under https://sor2.sum.dsdn.dk, hvor du kan se den dato, hvor ændringer er gældende fra. Du kan se et eksempel i nedenstående illustration.

Resuméer fra DPSD

Hvis du som bruger ikke modtager resuméer fra DPSD, skyldes det i de fleste tilfælde, at mange organisationer er begyndt at indføre en godkendelsesprotokol for e-mails (kaldes også DMARC), som kan forhindre dig i at modtage resuméer fra DPSD.

Du kan løse det ved at kontakte din IT-afdeling og bede dem godkende Dansk Patientsikkerhedsdatabase som afsender af mails.

Fremsøgning af en sag via sagsnummer

Hvis du ikke kan fremsøge en sag ved hjælp af dens sagsnummer i DPSD, kan det skyldes flere ting:

 1. Der er zoomet ind i browseren.
 2. Sagen er ældre end 12 måneder.
 3. Du har ikke ret til at se sagen.

Der er zoomet ind i browseren, så resultaterne ikke kan ses. I de fleste browsere zoomer man ud ved at klikke på de tre prikker øverst til højre og derefter klikke på minus.

 

Sagen er ældre end 12 måneder. I disse tilfælde skal du huske at sætte flueben i boksen "Vis sager, der er ældre end 12 måneder," som står lige over "Resultater". Når man har sat flueben i boksen, skal man klikke "Søg…" eller trykke på [ENTER] igen.

Du har ikke ret til at se sagen. Hvis sagen er tilknyttet et hændelsessted, som ikke er omfattet af dine brugerrettigheder, kan du ikke søge sagen frem. Hvis du fx er sagsbehandler i Kommune X, og sagen har Kommune Y som hændelsessted, har du ikke rettighed til at fremsøge eller tilgå sagen.

Privatleverandørrollen

Det er kun initialmodtagere på øverste kommunale niveau, der har behov for at se og tildele sager til privatleverandør. Du kan opleve, at du, som initialmodtager på et underliggende niveau, har mulighed for at vælge en privatleverandør som sagsbehandler på dit behandlingssted. Du kan opleve det samme, hvis du som sagsbehandler vil overdrage sagen til en anden sagsbehandler. Når man kan vælge "dpsPrivatleverandor" som sagsbehandler på behandlingssteder i kommunen, skyldes det SEB-opsætningen af rollen "dpsPrivatleverandor". Hvis der i SEB-opsætningen af "dpsPrivatleverandor" er valgt "Vælg denne enhed og alle dens underenheder", vil rollen være synlig.

For at få fjernet denne valgmulighed skal du kontakte din lokale SEB-administrator. Din lokale SEB-administrator kan ændre indstillingerne, så du ikke længere kan vælge privatleverandører.

Dette skal du bede din lokale SEB-administrator om at ændre:

 • SEB-administratorer får vist tre valgmuligheder, når de skal tildele roller i SEB. Første valgmulighed, "Vælg denne enhed og alle dens underenheder", er altid forhåndsvalgt, når man tildeler roller. Det skal aktivt ændres ved privatleverandørrollen.
 • SEB-administratorer kan skjule rollen privatleverandør i Dansk Patientsikkerhedsdatabase ved at klikke på "Vælg kun denne enhed - uden dens underenheder" i SEB-opsætningen (se nedenstående illustration). Rollen vil derefter ikke være synlig, når der rapporteres sager til underenheder, og vil kun være synlig, hvis en sag er rapporteret til øverste kommunale niveau via "Kan ikke fremsøges".

Om at blive logget af

Du kan risikere at blive logget af, når du arbejder i DPSD. Det kan skyldes to ting:

 1. Du har været logget på DPSD i 1 time.
 2. Du har været inaktiv i 30 minutter.

I begge tilfælde gælder det, at du først får besked om, at du er logget af, når systemet aktiveres igen. Systemet aktiveres fx ved, at du gemmer dit arbejde. Først da registrerer systemet, at dit login er udløbet, eller at du har været inaktiv i 30 minutter. Det resulterer i en timeout, og at den information, du har tastet ind, går tabt.

A. Du har været logget på DPSD i 1 time

Når du logger ind i DPSD, anvender du MitID Erhverv. Dit MitID Erhverv udløber efter 1 time, uanset om du er aktiv eller inaktiv. Du skal derfor være opmærksom på, om du er tæt på at have arbejdet i DPSD i 1 time. Er du i tvivl om, hvor længe du har været logget på, kan du logge af og logge på igen for at sikre dig, at du har 1 time mere at arbejde i uden at få timeout. Husk at lukke browseren helt ned, inden du logger på igen.

Du bliver også logget af efter 1 time i DPSD, når du rapporterer en utilsigtet hændelse. Når der er gået 1 time, vil du opleve en timeout. Det betyder, at de data, du har angivet i rapporteringen, går tabt. Du modtager ikke en advarsel, før tiden er gået. 

Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler at anvende browserne Microsoft Edge og Chrome til rapportering af en utilsigtet hændelse, ellers kan du opleve at få timeout ved rapportering, før der er gået 1 time. 

B. Du har været inaktiv i 30 minutter

Systemet har en timeout, der udløses, hvis man har været inaktiv i 30 minutter. Når du bliver logget af, vil du nogle gange opleve nedenstående besked (se illustration) i få sekunder, hvorefter du bliver dirigeret tilbage til siden for Nemlog-in.

Du er inaktiv i DPSD, fx når du læser og skriver tekst, arbejder i et andet program samtidig, eller når du opsætter en rapport. Du er aktiv i DPSD, når du får systemet til at udføre handlinger, fx ved at åbne, gemme eller lukke en sag eller navigerer mellem fanerne (fx forside og rapportcenter).

Nedenfor er opstillet eksempler på, hvornår du er henholdsvis aktiv og inaktiv:

Aktiv

Inaktiv

Åbner og lukker en sag

Læser og skriver i en sag

Accepterer, afviser, sletter, gemmer, afslutter eller overdrager en sag

Læser og skriver i et sagsopfølgningsvindue

Navigerer mellem fanerne i venstre side (fx Forside, Søg Rapportcenter)

Arbejder i et andet program, mens du er logget ind på DPSD

Åbner og sender resumé

Læser resumé

Udfører søgning

Læser søgeresultater uden at klikke på noget

Udfører og gemmer rapporter

Opsætter rapport

Hvis du behandler en åben sag og er inaktiv, vil dit arbejde automatisk blive gemt efter 10 minutter. Der kommer en pop-up-besked om, at dit arbejde er gemt (se nedenstående illustration). Funktionen gælder ikke, når du: 

 • arbejder i et sagsopfølgningsvindue
 • håndterer en sag som initialmodtager
 • arbejder i en lukket sag.

Autogem virker ikke altid, når man skriver tekst i felterne "Hændelsesbeskrivelse", "Konsekvens af hændelsen" og "Forslag til forebyggelse". Vær derfor opmærksom på at gemme dit arbejde ofte, når du arbejder i disse felter.

 

Datatræk i DPSD

Når der trækkes data i DPSD via de nye felter tilknyttet alvorlighedsklassifikationen, skal man være opmærksom på, at der kan være misvisende information i ”Mulig konsekvens”, hvis ”Faktisk konsekvens” er tilpasset til ”Dødelig” i forbindelse med initialmodtagelse eller sagsbehandling.

Eksempel:

En rapportør angiver følgende i alvorlighedsklassifikationen og rapporterer en UTH:

En initialmodtager eller sagsbehandler retter ”Faktisk konsekvens”, efter sagen er oprettet og findes i DPSD:

Selvom feltet for ”Mulig konsekvens” forsvinder fra sagen, så vil værdien fra rapporteringen fortsat være til rådighed på sagen.

Vær opmærksom på ovenstående når I arbejder med datatræk fra DPSD:

Datatræk, vil som et resultat af ovenstående eksempel kunne føre til, at I vil opleve at se følgende:

*Faktisk konsekvens

*Mulig konsekvens

*Samlet alvorlighedskategori

Dødelig

Dødelig

Høj patientsikkerhedsrisiko

Dødelig

 

Høj patientsikkerhedsrisiko

Dødelig

 

Høj patientsikkerhedsrisiko

Dødelig

 

Høj patientsikkerhedsrisiko

Dødelig

Alvorlig

Høj patientsikkerhedsrisiko

Dødelig

 

Høj patientsikkerhedsrisiko

Hvis du forsøger at åbne en rapport i ”xls”-format fra DPSD, kan du risikere at blive mødt af en fejlmeddelelse i excel:

Fejlen skyldes, at rapporten, du forsøger at åbne, indeholder for meget tekst til, at DPSD kan omdanne listerapporten til en excel-fil.

For at undgå fejlen og lykkes med at åbne din rapport i excel-format, kan du ændre rapporten til at blive genereret som csv-fil. Du kan nu få lov at åbne filen i excel-format.

Sådan gør du

Klik på de to stjerner:

Marker herefter ud for ”Kun Data (CSV file)”, og klik ”Udfør rapport” nederst i højre hjørne.