Søg aktindsigt i UTH

Dansk Patientsikkerhedsdatabase er generelt ikke et statistisk anvendeligt system, men alene designet til at identificere risikoområder som sundhedspersonale og ledelser bør være særligt opmærksomme på og lære af. Du kan anmode om aktindsigt i data fra Dansk Patientsikkerhedsdatabase.

Dansk Patientsikkerhedsdatabase er alene designet til at identificere risikoområder, som sundhedspersonale og ledelser bør være særligt opmærksomme på og lære af. DPSD er generelt ikke et statistisk anvendeligt system.

Antallet af rapporter i Dansk Patientsikkerhedsdatabase afspejler ikke det rette antal utilsigtede hændelser. Antallet er påvirkeligt af en række faktorer, fx periodevise fokusområder i sundhedsvæsenet.

Se hvilken type data, DPSD indeholder

Søg om aktindsigt

Du kan søge om aktindsigt i data fra Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Hvis du har ret til at få aktindsigt i det materiale, du anmoder om, kan vi give dig aktindsigt efter reglerne i offentlighedsloven.

Søg om aktindsigt

Anonymitet og beskyttelse

Det er fundamentalt for Dansk Patientsikkerhedsdatabase og rapporteringsordningen for utilsigtede hændelser i det danske sundhedsvæsen, at den anonymitet og beskyttelse, som rapportøren har, jævnfør lovgivningen, bevares. Det betyder, at det altid vil være en konkret vurdering i den enkelte situation, om et dataudtræk kan være personhenførbart.