Praktiserende læger

Sygehuslægen, som afsender epikrisen, har ikke instruktionsbeføjelse over, hvad du som patientens egen læge skal følge op på. Det er fortsat dig som patientens egen læge, som ud fra dit kendskab til patienten skal foretage en selvstændig vurdering af, om anbefalingen skal følges.

Det er vigtigt at journalføre din vurdering af den anbefalede opfølgning, hvis du ikke er enig og vurderer patienten anderledes.

Se vejledningen om epikriser på retsinformationen.dk.

Opfølgning på patienter

Som praktiserende læge vil du modtage epikriser, hvor den epikriseansvarlige læge (sygehuslægen) har markeret, at der anbefales opfølgning hos dig og udfyldt et anbefalingsfelt, der vil blive vist øverst i epikrisen. Du vil lettere kunne se i din indbakke, hvilke epikriser der anbefales opfølgning på, så du ikke skal lede i hele epikrise-teksten. Alle anbefalinger vil nemlig være samlet ét sted i epikrisen.

Epikriser uden anbefaling om opfølgning skal du som praktiserende læge først orientere dig i, når der er anledning til det – dog senest ved din første kontakt om patienten.

Som praktiserende læge modtager du epikriser i din indbakke. Epikriserne er markeret, så det er tydeligt hvilke patienter, der anbefales opfølgning på. Hvis en epikrise er markeret til opfølgning, har sygehuslægen udfyldt et anbefalingsfelt. Anbefalingsfeltet bliver altid vist øverst i epikrisen.