Patientovergange

For alle områder af sundhedsvæsenet gælder det, at der er udfordringer med patientovergange. Det er afgørende, at en borger eller patient oplever et trygt og sammenhængende forløb, når der er overleveringer i sundhedsvæsenet.

Epikriser

En epikrise er en skriftlig overlevering af lægefaglige oplysninger fra en læge til en anden læge, enten ved udskrivelse eller ved anden afslutning af et behandlingsforløb. Epikriser sendes kun mellem læger – dvs. at vejledningen ikke gælder ved kommunikation om afslutning af andre typer forløb, f.eks. behandling hos fysioterapeut.

Det er typisk en sygehuslæge, der sender epikrisen til patientens praktiserende læge, men det kan også være læger, der arbejder i klinikker, vagtlægeordninger eller varetager ambulant behandling, og som skal skrive en epikrise, når et behandlingsforløb afsluttes. Epikrisen er et kommunikationsværktøj til at sikre, at nødvendig viden om patienten samt dennes behandling og forløb videregives, og at patienten får en sammenhængende og sikker behandling.

Vejledning om epikriser

Formålet med vejledningen om epikriser er, at patienter får en mere sikker overlevering ved udskrivelse fra sygehus til egen læge eller ved anden afslutning af behandlingsforløb, f.eks. fra klinikker eller ved ambulant behandling.

Se vejledningen om epikriser på retsinformationen.dk

Læs mere om vejledningen og bliv klogere på hvad den betyder for dig.

I 2019 fik patientsikkerheden omkring epikriser et løft. Indsatsen omkring epikriser omfattede bl.a. faglige målsætninger om epikriser i overenskomsten (OK18) mellem Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og regionerne samt en ny epikrisestandard fra MedCom, som understøtter, at epikriserne udfyldes korrekt og med de nødvendige oplysninger.

Vejledningen beskriver ikke den styrkede opfølgningsindsats ved sektorovergange (røde og gule epikriser), som er aftalt i overenskomst om almen praksis mellem PLO og RLTN. Danske Regioner har udarbejdet en faglig vejledning, herunder om brugen af røde, gule, grønne og hvide markeringer i epikriser.

Patientsikre epikriser