Rester af medicin i ampuller til engangsbrug skal kasseres

Styrelsen for Patientsikkerhed er blevet opmærksom på, at medicin i anbrudte ampuller til engangsbrug ikke altid kasseres efter brug. Brug af overskydende medicin i anbrudte ampuller på et senere tidspunkt indebærer en risiko for patientsikkerheden.

VI er blevet gjort opmærksom på en patientsikkerhedsmæssig risiko vedrørende brug af medicin i ampuller til engangsbrug, fx morfin til i.v. behandling.

Typisk indeholder ampuller til engangsbrug mere medicin, end patienten skal have ved den enkelte administration.

Hvis man administrerer en rest medicin fra en anbrudt ampul til engangsbrug på et senere tidspunkt i stedet for at kassere den, risikerer man kontamination af medicin, der typisk injiceres direkte ind i patientens blodbane. Det kan føre til alvorlige komplikationer og udgør dermed en patientsikkerhedsmæssig risiko.

Vi vil derfor understrege vigtigheden af, at behandlingssteder, hvor personalet administrerer medicin, fx morfin til i.v. behandling, har klare arbejdsgange for opbevaring, håndtering og bortskaffelse af medicin, så personalet ikke kan være i tvivl om, at resterende medicin i ampuller til engangsbrug skal bortskaffes umiddelbart efter anbrud og administration af hver enkelt dosis.

Case

En patient på et plejecenter skal have 0,25 ml morfin i.v. 4 gange i døgnet. Morfinen findes i ampuller til engangsbrug med 5 ml. i hver ampul. Den sygeplejerske, der skal administrere morfinen, åbner en ampul, trækker 0,25 ml. op i en sprøjte og administrerer morfinen. Der er 4,75 ml. morfin tilbage i ampullen, og sygeplejersken, som ikke vil lade medicin gå til spilde, sætter ampullen tilbage i patientens medicinbeholdning, så der kan trækkes 0,25 ml. op af den samme ampul ved næste administration.