Risikoområder

Et risikoområde er et sundhedsfagligt område, hvor der erfaringsmæssigt kan være alvorlig eller tilbagevendende risiko for patientsikkerheden. Vi identificerer løbende risikoområder gennem data fra blandt andet rapporterede utilsigtede hændelser, patientklager, bekymringshenvendelser.