Risikoområder

Et risikoområde er et sundhedsfagligt område, hvor der erfaringsmæssigt kan være alvorlig eller tilbagevendende risiko for patientsikkerheden. Vi identificerer løbende risikoområder gennem data fra blandt andet rapporterede utilsigtede hændelser, patientklager, bekymringshenvendelser.

Risikosituationslægemidler

Læs mere om risikosituationslægemidler

Håndtering af medicin

Læs mere om medicinhåndtering