Kvaksalveri og lægeforbeholdt virksomhed

I Styrelsen for Patientsikkerhed fører vi tilsyn med alle autoriserede sundhedspersoner og registrerede behandlingssteder.

Uautoriserede må gerne udføre behandling, men må ikke udsætte nogens helbred for påviselig fare. Gør man det, kan man blive meldt til politiet og straffet med bøde eller fængsel jf. autorisationslovens § 73 og § 87. 

Nogle sygdomme må dog kun behandles af autoriserede sundhedspersoner. Og nogle behandlingstyper og -indgreb samt anvendelse af lægemidler og visse apparaturer er forbeholdt fx læger og tandlæger.

Hvis vi bliver opmærksomme på konkrete overtrædelser af bestemmelserne om kvaksalveri og forbeholdt virksomhed jf. ovenstående, anmelder vi det til politiet.

Send en mail

Hvis du vil indberette en overtrædelse af bestemmelserne om kvaksalveri, kan du sende os en mail.

Send mail til stps@stps.dk

Personfølsomme oplysninger

Hvis du mailen skal indeholde personfølsomme oplysninger, opfordrer vi til, at du sender os en mail med sikker post (brug MitID)

Send mail med sikker post