Frivillig autorisationsfraskrivelse

Det er muligt frivilligt at fraskrive sig sin autorisation – eller dele af den. Det kan være enten for en fastsat periode eller indtil videre.

Hvis du fraskriver dig din autorisation for at afværge et tilsyn, skal du være opmærksom på, at det vil indgå i vores vurdering, hvis du senere anmoder om at få din autorisation tilbage. Henvend dig til os, hvis du vil fraskrive dig din autorisation.

Det er kun domstolene, der permanent kan fratage dig din autorisation.

Vejledning ved frivillig fraskrivelse af autorisation eller indskrænkning af virksomhedsområde

Blanket for fraskrivelse af autorisation