Brug af levende billeder i markedsføring af sundhedsydelser

Her kan du finde yderliere information om brugen af levende billeder i markedsføring af sundhedsydelser.

Grundlag for forbuddet

Markedsføring af sundhedsydelser må ikke finde sted i fjernsyn, film, video eller lignende. Der må ikke benyttes film eller andre former for levende billeder ved markedsføring af sundhedsydelser på internettet bortset fra på sundhedsudbyderens egen hjemmeside. Det følger af § 2, stk. 5 i lov om markedsføring af sundhedsydelser.

Forbuddet mod at markedsføre sundhedsydelser i form af levende billeder skyldes et beskyttelseshensyn, da levende billeder i almindelighed bliver betragtet som et meget stærkt medie.

Levende billeder på egen hjemmeside

Det er tilladt at anvende levende billeder i forbindelse med markedsføring af sundhedsydelser på udbyderens egen hjemmeside.

Det anerkendes, at der kan være et relevant behov for at benytte levende billeder til fx at vise et behandlingsforløb og genoptræningsøvelser i forbindelse med markedsføringen.

På den måde kan patienter og forbrugere få et bedre indblik i, hvad et tilbud om en sundhedsydelse konkret omfatter og indebærer.

Det er således tilladt at anvende levende billeder i markedsføringen på egen hjemmeside under forudsætning af, at markedsføringen ikke er usaglig, vildledende, urigtig eller mangelfuld

Ved at begrænse anvendelsen af film og andre former for levende billeder til udbydernes egne hjemmesider kan denne form for markedsføring kun anvendes over for personer, som selv aktivt søger oplysninger om sundhedsydelser på internettet.

Det er vores vurdering, at profiler på sociale medier ikke er at sidestille med behandlingsstedets egen hjemmeside.

Generel virksomhedsreklame på sociale medier

Generel virksomhedsreklame defineres som en reklame, hvor der ikke tilbydes sundhedsydelser. En sådan reklame er ikke omfattet af reglerne i lov om markedsføring af sundhedsydelser.

Det kan eksempelvis være film på internettet, hvor man viser optagelser med billeder af en klinik og faciliteter i klinikken.

Der kan efter vores opfattelse også være tale om fx en objektiv beskrivelse af en behandlingsmetode eller et behandlingsforløb, som virksomheden tilbyder.

Markedsføring, der retter sig direkte til patienter med det primære formål at få dem til at søge behandling på klinikken, kan ikke efter vores opfattelse betegnes som generel virksomhedsreklame.

Eksempelvis vil en video indeholdende ord af følelsesmæssig karakter samt billeder af mennesker, der smiler, som udgangspunkt være markedsføring af sundhedsydelser. Vi lægger vægt på, at det i den konkrete sammenhæng kan fremstå som en subjektiv vurdering af klinikken, der har til formål at få modtageren til at vælge netop denne klinik på baggrund af en følelse af fx tryghed.