Sådan udarbejdes målepunkter

Målepunkter er udgangspunktet for, hvad der fokuseres på ved tilsynene. Det er de forhold, som styrelsen har udvalgt på det givne tidspunkt, som ud fra lovgivningen skal være i orden. Målepunkterne fokuserer på patientsikkerhed og patienters retsstilling, og de udarbejdes i tæt samarbejde med eksterne fagfolk og interessenter.

Udvælgelse og udarbejdelse af målepunkter

Når vi udvælger målepunkter, trækker vi bl.a. på styrelsens data, f.eks. tendenser uddraget af systemet for rapportering af utilsigtede hændelser, kendskab til typer af klager, bekymringshenvendelser, årsrapporter fra f.eks. Patienterstatningen og Folketingets ombudsmand. Det Rådgivende Udvalgt for Tilsyn (RUT) bidrager til at kvalificere udvælgelsen af temaer for tilsyn og læringsaktiviteter, ligesom udvalget også medvirker til at evaluere dem. 

Målepunkterne udarbejdes i samarbejde med personer fra faglige selskaber, driftsherre- organisationer og andre relevante interessenter. I særlige tilfælde kan vi inddrage sagkyndige. Inddragelsen sker derudover ved, at målepunkterne kommer i offentlig høring, så alle har mulighed for at komme med kommentarer og forslag til forbedringer. Målepunkterne tilrettes efter høringssvarene, hvor det er hensigtsmæssigt. På baggrund af de forskellige bidrag fastsætter Styrelsen for Patientsikkerhed endeligt målepunkternes ordlyd og sammensætning.

Målepunkterne fokuserer på patientsikkerhed og patienternes retsstilling samt den fornødne omsorg og pleje.

Vi arbejder for et trygt sundhedsvæsen og målepunkterne kan med fordel også anvendes af de behandlingssteder, som ikke får tilsynsbesøg.