Kom med forslag til temaer og områder

Hvis du har forslag til temaer og risikoområder, som det sundhedsfaglige tilsyn eller ældretilsynet skal fokusere på, har du mulighed for at indsende et forslag både som borger og som fagperson. Læs her, hvordan du gør.

Vi ønsker at modtage forslag fra alle dele af sundhedsvæsenet samt fra borgere, patienter og pårørende for at understøtte, at det sundhedsfaglige tilsyn og ældretilsynet fokuserer på områder, hvor der er risici for patientsikkerheden.

Den værdifulde viden, som patienter og pårørende samt aktører i sundhedsvæsenet har, inddrages, når temaer og fokusområder for det sundhedsfaglige tilsyn besluttes.

Du kan – hvad enten du er borger, patient, pårørende, sundhedsperson eller repræsentant for en organisation – indsende forslag til, hvad det sundhedsfaglige tilsyn og ældretilsynet skal fokusere på.

Når du har indsendt dit forslag, vil det blive inddraget i styrelsens samlede prioriteringsproces.

I styrelsen lægger vi vægt på følgende udvælgelseskriterier, når vi behandler og prioriterer forslagene:

  • Stor sandsynlighed for, at patientsikkerheden er i fare.
  • Store konsekvenser for patientens livskvalitet, funktionsevne og mortalitet.
  • Patientgruppens omfang.
  • Særligt sårbar patientgruppe.
  • Aktualitet – fx i forhold til sundhedsvæsenets udvikling.

Vær opmærksom på, at vi som udgangspunkt ikke giver dig en tilbagemelding på det forslag, du har indsendt.

Vær opmærksom på, at du i følgende tilfælde ikke kan bruge formularerne

  • Hvis du vil indmelde akutte problemstillinger i forhold til specifikke sundhedspersoner, ældrepleje eller behandlingssteder, skal du i stedet indgive en bekymringshenvendelse. Du kan finde den relevante information på siden: Indgiv bekymringshenvendelse
  • Hvis du som sundhedsperson, patient eller pårørende vil rapportere en utilsigtet hændelse. Du kan i stedet finde relevant information og foretage rapportering på siden: Utilsigtede hændelser
Borger

Indgiv forslag

Benyt denne formular hvis du som borger, patient eller pårørende har forslag til temaer og risikoområder for det sundhedsfaglige tilsyn.

Indgiv forslag som borger

Fagperson

Indgiv forslag

Her kan du som sundhedsperson eller på vegne af en organisation, fagforening mv. komme med forslag til risikoområder og temaer for det sundhedsfaglige tilsyn.

Indgiv forslag som fagperson eller organisation