Opfølgning på det sundhedsfaglige tilsyn

Opfølgning på det sundhedsfaglige tilsyn

Hvert år følger vi op på det sundhedsfaglige tilsyn med behandlingssteder. Vi vælger et fokusområde og nogle temaer og vurderer derefter, hvor der kunne være problemer med patientsikkerheden.