Det Rådgivende Udvalg for Tilsyn (RUT)

Det Rådgivende Udvalg for Tilsyn har til formål at rådgive Styrelsen for Patientsikkerhed om læring og udvikling af tilsynet.

Læs kommissorium for Det Rådgivende Udvalg for Tilsyn (pdf)

Sammensætning

Det Rådgivende Udvalg for Tilsyn består af relevante aktører - herunder KL, Ældre Sagen, Dansk Selskab for Patientsikkerhed og andre faglige organisationer og interesseorganisationer.

 • Dansk Erhverv
 • Dansk Industri
 • Dansk Selskab for Patientsikkerhed
 • Danske Handicaporganisationer
 • Danske Patienter
 • Danske Regioner
 • DSR
 • FOA
 • Odense Kommune (udpeget af KL)
 • KL
 • Lægeforeningen
 • Patienterstatningen
 • Region Midtjylland
 • SIND
 • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
 • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
 • Tandlægeforeningen
 • Ældre Sagen