Indberet aktiviteter

Her kan vævscentre indberette årlige aktiviteter og udtagningssteder meddele udtagningsaktiviteter.

Indberet årlige aktiviteter for væv og celler

Vævscentre skal ifølge vævslovens §15 føre registre over deres aktiviteter, der årligt skal indberettes til Styrelsen for Patientsikkerhed. De indsamlede data indgår i en rapport, som Styrelsen for Patientsikkerhed offentliggør på baggrund af de indberettede data.

Deadline for indberetning af årlige aktiviteter er den 1. marts i det efterfølgende år jf. vævsbekendtgørelsen §9.

Bemærk! Når du har udfyldt excel-arket, som du finder via nedenstående link, skal du indsende det vedhæftet i en e-mail med overskriften ’Indberetning af årlige aktiviteter (årstal) for (vævscenternavn)’ til adressen: blodvaevceller@stps.dk

Vær opmærksom på at benytte det aktuelle excel-ark nedenfor, da der kan være mindre ændringer fra år til år.

Indberet aktiviteter med humane væv og celler for 2023 (excel)

Meddel udtagningsaktiviteter

Et udtagningssted er en sundhedsinstitution, en hospitalsenhed eller anden offentlig eller privat enhed, der beskæftiger sig med udtagning af humane væv og celler, og som ikke er godkendte vævscentre.

Meddel udtagningsaktiviteter