Tilladelse til at håndtere blod og blodkomponenter

Ethvert blodcenter, herunder også blodbanker og bloddepoter, skal have en gyldig tilladelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed for at håndtere blod og blodkomponenter.

Ethvert blodcenter, herunder også blodbanker og bloddepoter, skal have en gyldig tilladelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed for at håndtere blod og blodkomponenter (bekendtgørelse 1253 af den 12. december 2005).

  • Ved ændring af aktiviteten skal der indsendes en ændringsansøgning. Der skelnes mellem væsentlige ændringer og anden ændring.
  • Ved større ændringer (f.eks. ny ansvarlig person, ophør, adresseændring, ændring af en specifik aktivitet) skal der ansøges herom ved Styrelsen for Patientsikkerhed ved at indsendes ændringsansøgning. Ansøger skal være den ansvarlige person.
  • Ved anden ændring skal der også indsendes en ændringsansøgning til Styrelsen for Patientsikkerhed. Ansøgningen kan indsendes af enten den ansvarlige person eller kvalitetskoordinatoren. Formålet er at orientere styrelsen herom.

Hent og udfyld ændringsansøgningen