Årsrapport over blodproduktområdet

Blodcentrenes årlige redegørelse til Styrelsen for Patientsikkerhed præsenterer en oversigt over funktionerne og analysen af aktiviteterne udført (§13, bekendtgørelse 1230 af den 8. december 2005).

Blodcentrenes årlige redegørelse til Styrelsen for Patientsikkerhed præsenterer en oversigt over funktionerne og analysen af aktiviteterne udført (§13, bekendtgørelse 1230 af den 8. december 2005).

Redegørelsen indeholder oplysninger såsom: blodcentrernes tappevirksomhed, f.eks. antallet af bloddonorer, fuldblodstapninger og plasmaferesetapninger, antallet af transfusioner, anvendelsesprofiler for forskellige typer af blodkomponenter), positive smittemarkører, samt alvorlige bivirkninger og alvorlige uønskede hændelser.

Hvert år i januar måned udsender Styrelsen for Patientsikkerhed skema til blodcentrene til brug for redegørelsen.

Hvert år publicerer Styrelsen for Patientsikkerhed "Rapport over blodproduktområdet" for Danmark, som kan findes helt tilbage fra år 2015 i vores oversigt over udgivelser.

Vælg emneordet "Blod, væv/celler og organer" i oversigten på siden over udgivelser.

Læs udgivelserne