Målepunkter

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med den fornødne kvalitet af den social- og plejefaglige indsats på ældreområdet.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn efter servicelovens § 83 – 87 på ældreområdet. Der er tale om et organisationstilsyn, dvs. tilsyn med den pågældende plejeenhed og ikke med den enkelte medarbejder.

Temaer

I bekendtgørelsen for tilsynet er der fastlagt 6 temaer, som er rettesnor for udarbejdelsen af målepunkterne.

  1. Selvbestemmelse og livskvalitet, herunder værdig død
  2. Trivsel og relationer
  3. Målgruppe og metoder
  4. Organisation, ledelse og kompetencer
  5. Procedurer og dokumentation
  6. Aktiviteter og rehabilitering

Udvikling af målepunkter

En lang række interessenter bidrager med input til målepunkterne. På baggrund af arbejdet fastsætter Styrelsen for Patientsikkerhed målepunkternes ordlyd og sammensætning.

Se kommissorium for arbejdet med målepunkterne

Ældretilsynet kommer på besøg

Vi har udviklet informationsmateriale målrettet borgere og pårørende. Materialet fortæller om ældretilsynet, og hvad vi undersøger og spørger om, når vi kommer på tilsyn. Materialet kan I give de borgere og pårørende, som vores tilsynskonsulenter kommer til at tale med under besøget.

På informationsmaterialet kan I selv skrive datoen for, hvornår der er tilsyn hos jer. Hæng også gerne informationen op, så alle kan få viden om, at ældretilsynet kommer på besøg.

Se og print information om ældretilsynet til borgere og pårørende