Deling af viden

Deling af viden kan foregå på mange måder: Mundtligt på et dagligt overleveringsmøde, når vagtholdet skifter, i et IT-system eller ved tavlemøder.

Det er vigtigt at have en struktureret praksis, der sikrer, at enhver der skal hjælpe og støtte borgeren, har tilstrækkelig med viden om den enkelte borgers plejebehov – også vikarer. Derudover er det centralt, at alle medarbejderne bliver klædt godt på til de dokumentationssystemer, der er valgt på de enkelte plejeenheder, så de har de rette kompetencer til vidensdelingen.

Læs mere om, hvordan viden på tværs af faggrupper kan deles, og hvorfor dokumentation og vidensdeling også handler om kompetenceudvikling i artiklerne nedenfor.

Viden om plejebehov deles på tværs

På Friplejehjemmet Sct. Kjeldsgården i Viborg fortæller afdelingslederen, hvordan de arbejder med at dele den plejefaglige viden på tværs af plejehjemmets ansatte med forskellige fagligheder.

Læs om vidensdeling på tværs

Dokumentation og vidensdeling handler også om kompetenceudvikling

Dokumentation og vidensdeling af borgerens tilstand, ønsker og plejebehov handler også om, at personalet har de nødvendige kompetencer til at bruge systemerne og notere de relevante ting.

Læs om, hvorfor vidensdeling også handler om kompetenceudvikling