Sådan bliver du registreret alternativ behandler (RAB)

Styrelsen for Patientsikkerhed godkender brancheforeninger, som derefter kan registrere alternative behandlere. Hvis du som alternativ behandler ønsker at være RAB-registreret, skal du derfor henvende dig til en brancheforening, der er godkendt til at RAB-registrere.

Sådan søger du

Som alternativ behandler skal du søge om at blive registreret hos din brancheforening. Styrelsen for Patientsikkerhed har godkendt en række foreninger til at registrere alternative behandlere inden for bestemte behandlingsformer, som er medlemmer af foreningen. Det er den enkelte forening, der kan godkende og registrere en behandler som "Registreret Alternativ Behandler (RAB)". 

Se liste over foreninger, der er godkendt til at RAB-registrere

Den enkelte forening har opstillet en række krav, som du skal leve op til. Minimumskravene fremgår af RAB-bekendtgørelsen. De er afgørende for, om foreningen kan blive godkendt til at registrere. Derudover kan de enkelte foreninger have opstillet yderligere krav. 

Som alternativ behandler, der ønsker at blive registreret, skal du leve op til foreningens krav. Derfor skal du først og fremmest henvende dig til din forening, hvis du vil være Registreret Alternativ behandler (RAB).

Klage over foreningens afgørelse

Hvis en forening har truffet en afgørelse vedrørende medlemskab eller registreringsordningen, kan nuværende og tidligere medlemmer samt ansøgere om medlemskab og registrering klage over foreningens afgørelse til foreningens klageorgan.

Du kan ikke klage til Sundhedsministeriet, Styrelsen for Patientsikkerhed eller til en anden administrativ myndighed.

Læs mere om klagemuligheder

Overvejer du alternativ behandling?

Foreninger, der kan registrere