Lukning af plejeenhed

Der er forskellig fremgangsmåde alt efter, om du lukker din plejeenhed helt eller holder lukket i en periode.

Hvis din plejeenhed lukker helt

Hvis din virksomhed stopper med at levere plejeydelser efter servicelovens §§ 83-87, og du ikke har planer om igen at levere plejeydelser efter servicelovens §§ 83-87 under samme CVR-nummer, skal plejeenheden afregistreres som plejeenhed i Styrelsen for Patientsikkerheds Behandlingsstedsregister (BSR) og lukkes i Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR).

Privat plejeenhed

Du kan lukke eller afregistrere en privat plejeenhed ved at logge på selvregistreringsløsningen, og klikke på virksomheden øverst i menuen til venstre. Du kan herefter klikke på "Rediger virksomhed" efterfulgt af tryk på knappen "Luk virksomhed".

 Når virksomheden lukkes vil alle underliggende registreringer blive lukket i SOR og plejeenheden vil blive afregistreret hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Vær opmærksom på, at hvis virksomheden har lokationsnumre eller sygehuskoder tilknyttet, vil disse også automatisk blive lukket.

Ønsker du kun at lukke én plejeenhed/afdeling/institution, der hører til CVR-nummeret, gøres det ved at klikke på enheden, hvorefter der klikkes på "Rediger" og efterfulgt af tryk på knappen "Luk sundhedsinstitution". Når en enhed lukkes vil en eventuel registrering i Behandlingsstedsregistreret blive afregistreret.

Du skal være opmærksom på, at når du nedlukker plejeenheden, så kan du ikke genåbne det, men skal registrere det forfra.

Kommunal plejeenhed

Du kan lukke en kommunal plejeenhed ved at anmode om dette via Sundhedsdatastyrelsens blanketløsning for kommunerne. Du skal være opmærksom på, at når du nedlukker plejeenheden, så kan du ikke genåbne det, men skal oprette det forfra i Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR).

Sundhedsdatastyrelsens blanketløsning for kommunerne

Ved problemer kan Sundhedsdatastyrelsen kontaktes på sorpost@sundhedsdata.dk eller på 33 15 39 00.

Frist for afregistrering: Afregistrér inden 2 uger

Du skal være opmærksom på, at en plejeenhed, der er ophørt, ikke længere må være registreret i Behandlingsregistret, og den for plejeenheden registreringsansvarlige skal derfor foretage afregistrering senest 2 uger efter, at plejeydelser efter servicelovens §§ 83-87 på plejeenheden er ophørt. 

Sker dette ikke, kan Styrelsen for Patientsikkerhed efter høring af plejeenheden foretage afregistreringen. 

Lukket i et kalenderår

Hvis din plejeenhed eksempelvis grundet barsel, ombygning, eller lignende holder pause og ikke udfører plejeydelser efter servicelovens §§ 83-87 i et helt kalenderår (fra 1. januar til 31. december), kan du afregistrere enheden som plejeenhed i Behandlingsstedsregistret. Hvis enheden også er omfattet af det sundhedsfaglige tilsyn med behandlingssteder vil afregistreringen betyde, at du ikke vil få en faktura for det pågældende år. Inden tilbud af plejeydelser efter servicelovens §§ 83-87 genoptages, skal du igen registrere plejeenheden.

Brug for hjælp?

Så skriv en mail til os eller kontakt vores hotline på 72 28 67 00.

Send en mail til registrering@stps.dk