Nåleakupunktur på brystkassen

Hvis du vil udføre nåleakupunktur på brystkassen, skal du enten være uddannet læge eller kiropraktor eller have gennemført et sikkerhedskursus. Du skal desuden søge om registrering som nåleakupunktør.

Hvem må udføre nåleakupunktur på brystkassen?

Nåleakupunktur på brystkassen må udføres af

  • læger og kiropraktorer eller
  • personer, som udfører akupunktur på brystkassen som led i offentlig sygehusbehandling.

Hvis du ikke lever op til et af disse to krav, skal du have gennemført et kursus i at forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne efter nåleakupunktur på brystkassen. 

Hvis du er dansk autoriseret fysioterapeut, jordemoder eller sygeplejerske skal du have gennemført et kursus af 1 dags varighed.

Hvis du ikke er dansk autoriseret fysioterapeut, jordemoder eller sygeplejerske og heller ikke er uddannet læge eller kiropraktor, skal du gennemføre et kursus af 3 dages varighed.

Overgangsordning for akupunktører med en kortere uddannelse

Frem til den 30. juni 2024 skal du som minimum have gennemgået kursus af 3 dages varighed, hvis du vil udføre nåleakupunktur på brystkassen. 

Efter den 30. juni 2024 gælder der nye regler for ikke-autoriserede sundhedspersoner, som vil udføre nåleakupunktur på brystkassen. Læs om de nye regler nedenfor.

Hvis du har spørgsmål kan du skrive til Styrelsen for Patientsikkerhed på aaes@stps.dk.

Krav til ikke-autoriserede sundhedspersoner, der udfører nåleakupunktur på brystkassen

Hvis du vil udføre nåleakupunktur på brystkassen og ikke har en sundhedsfaglig autorisation, skal du have både et 3 dages sikkerhedskursus og en sundhedsmæssig uddannelse på minimum 660 undervisningstimer.

Fra den 30. juni 2024 skal du, hvis du er sundhedsperson uden sundhedsfaglig autorisation, som vil udføre nåleakupunktur på brystkassen, have gennemført:

  • Et 3 dages kursus i at forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne efter nåleakupunktur på brystkassen, som er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Når kurset er gennemført, skal det registreres hos styrelsen.

OG

  • Have en sundhedsmæssig uddannelse på minimum 660 undervisningstimer.
    • Af de 660 undervisningstimer skal de 250 være i akupunktur.
    • Du kan ikke modregne evt. erhvervserfaring i de 660 timer.

Hvis du ikke har enten en sundhedsfaglig autorisation eller opfylder begge krav, må du altså IKKE udføre akupunktur på brystkassen efter den 30. juni 2024.

Find dit 3 dages kursus 

Læs mere om reglerne, herunder om kravet om en sundhedsmæssig uddannelse.

Sikkerhedskursus

Kursus i at forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne efter nåleakupunktur i brystkassen.

Læs om sikkerhedskurset og meld dig til

Registrering

Når du har gennemført kurset, skal du registreres på listen

Registrér dig som nåleakupunktør