Sundhedsfaglig

Registrering

Her kan du registrere eller opdatere oplysninger om et behandlingssted. I Behandlingsstedsregistret kan du slå alle registrerede behandlingssteder og plejeenheder op.

Behandlingsstedsregistret

Alle private, kommunale, regionale og statslige sundhedsfaglige behandlingssteder registreres i behandlingsstedsregistret.

Se registrerede behandlingssteder og plejeenheder

Brug for hjælp til registrering?

Hvis du har spørgsmål til registrering af behandlingssteder eller plejeenheder, kan du ringe til vores hotline eller sende en mail.

Ring til vores hotline på 72 28 67 00 eller
send mail til registrering@stps.dk

Registrer eller opdatér behandlingssted

Gebyrtakster for registrering

Behandlingsstederne betaler et årligt gebyr, som dækker de udgifter, der er forbundet med registrerings- og tilsynsordningen. Gebyrets størrelse afhænger bl.a. af årlig omsætning, typen af behandlingssted m.m.

Se taksterne for registrering

Slå en sundhedsperson op i autorisationsregisteret

Find dit autorisationsID og oplysninger om alle sundhedspersoner med en dansk autorisation.

Slå en sundhedsperson op