Tilmelding til kursus i dansk lovgivning for tandlæger

Information om kurset i juni 2024

De 15 personer, som har mulighed for at deltage i kursus i dansk sundhedslovgivning den 26., 27. og 28. juni 2024, har med digital post modtaget besked herom.

Nye kursus datoer vil snarest fremgå af vores hjemmeside. 

Kommende kursusdatoer

  • 24., 25. og 26. april 2024
  • 22., 23. og 24. maj 2024
  • 26., 27. og 28. juni 2024

Vær opmærksom på, at datoerne kan ændre sig. 

Tilmelding

Vi får automatisk besked, når du har bestået fagprøverne. Du kan dog først melde dig til vores kursus i dansk sundhedslovgivning, når vi har godkendt din sprogprøve, og du har modtaget en kvittering med digital post.

Tilmeld dig ved at sende os en e-mail, hvor du oplyser dit:

  • navn
  • fødselsdato
  • kontakt telefonnummer
  • eventuelt dit journalnummer.

Skriv ikke dit cpr. nummer i din tilmelding. 

Cirka 14 dage efter du har tilmeldt dig, modtager du et brev med digital post, hvor der står, at du er blevet sat på en venteliste til et kursus. Du er ikke tilmeldt kursus i dansk sundhedslovgivning, før du har modtaget vores brev.

Du skal kun tilmelde dig én gang til kursus i dansk sundhedslovgivning.

Send e-mail med tilmelding 

Antal pladser på kurset

Der er plads til maksimalt 15 deltagere pr. kursus. Ofte er der flere ansøgere, end der er plads til på et kursus, og derfor foretager vi en prioritering mellem de tilmeldte.

Vi ser først og fremmest på, hvornår du har meldt dig til og om du har bestået fagprøverne med videre. Hvis du for eksempel har bestået alle fagprøver, og du har tilmeldt dig kurset på et tidligt tidspunkt, vil du få tilbudt kurset først.

Mødepligt

Hvis du er tilmeldt et kursus, er der mødepligt til alle moduler. Vi kontrollerer fremmødet, og i den forbindelse skal du medbringe id med billede på (f.eks. pas). 

Afmelding

Hvis du ønsker at framelde dig kurset, skal du gøre det senest fem hverdage før kursets start.

Du kan framelde dig på to måder

  • med e-mail til aaes@stps.dk. Husk at notere dit navn, fødselsdato og eventuelt dit journalnummer
  • med brev til Styrelsen for Patientsikkerhed, Autorisation & EU Sygesikring, Islands Brygge 67, 2300 København S.

Antal prøveforsøg

Du har ret til i alt 3 forsøg på at bestå kurset. Hvis du for sent framelder dig kurset eller udebliver, vil det tælle som ét prøveforsøg.

Sygemelding

Hvis du bliver syg, skal du senest kl. 9.00 på 1. kursusdag skrive til os på aaes@stps.dk

Du skal dokumentere din sygdom med en lægeerklæring fra egen læge. Lægens stempel og ydernummer skal fremgå af lægeerklæringen. Vi skal modtage lægeerklæringen senest tre hverdage efter din sygemeldingen.

Re-eksamination

Hvis du ikke består kurset tilbyder vi dig en mundtlig re-eksamination. Hvis du ikke består denne, kan du deltage i endnu ét kursus.