Søg selvstændigt virke som tandlæge

Du kan søge tilladelse til selvstændigt virke som tandlæge, når du har gennemgået et års praktisk oplæring inde for henholdsvis børne- og ungdomstandpleje og voksentandpleje. Du skal have minimum 1.440 timers praktisk oplæring i en underordnet stilling hos en tandlæge med tilladelse til selvstændigt virke. Du skal have en tilladelse til selvstændigt virke, hvis du vil arbejde selvstændigt som tandlæge. Tilladelsen bortfalder, når du fylder 75 år.

Sådan får du tilladelse til selvstændigt virke

Hvis din autorisation er udstedt efter 1. januar 2007, skal du først:

 • have autorisation som tandlæge.
 • have gennemført minimum et års praktisk oplæring i en underordnet stilling hos en tandlæge, der har tilladelse til selvstændigt virke. Den praktiske oplæring skal vare mindst 12 måneder, svarende til 1440 timer. Du kan godt have flere ansættelser, men hver ansættelse skal vare mindst 3 måneder, svarende til 360 timer.
 • gennemføre minimum 3 måneders og mindst 360 timers oplæring i børne- og ungdomstandpleje.
 • gennemføre minimum 3 måneders og mindst 360 timers oplæring i voksentandpleje.
 • sende din ansøgning inklusiv dokumentation via ansøgningsskemaet og betale gebyret.
  Vi skal bruge følgende dokumentation (Læs om krav og find skemaer i afsnittet nedenfor)
  • attest på oplæring i børne- og ungdomstandpleje
  • attest på oplæring i voksentandpleje

Vi accepterer ikke attester med rettelser i perioden eller attester, der er dateret før perioden er slut. Perioden skal være fra startdato til slutdato(ikke fx ’fortsat’ eller ’nu’). Timetallet skal være nøjagtigt (ikke fx ’ca. 500 timer’).

Hvis din autorisation er udstedt før 1. januar 2007, har du allerede tilladelse til selvstændigt virke som tandlæge, og du behøver ikke søge. 

Det skal du dokumentere

Du skal dokumentere, at du har været ansat i både voksentandpleje og børne- og ungdomstandpleje i samlet set mindst 1 år, svarende til 1440 timer. Hver praktik skal vare mindst tre måneder og mindst 360 timer. Selvom du gennemfører begge forløb i samme praksis, skal du udfylde og uploade mindst to attester via ansøgningsskemaet, én attest for henholdsvis voksentandpleje og børne- og ungdomstandpleje. Hvis du har haft flere forskellige ansættelsessteder, skal du uploade en attest for hvert ansættelsessted af hver mindst 3 måneder og mindst 360 timer. 

Hent skema til attester for dokumentation

Børne- og ungdomstandpleje

Du kan godt optjene timer med børne- og ungdomstandpleje i privat regi. Du skal blot vedlægge dokumentation for, at den private praksis behandler børnepatienter. Dokumentationen skal være i form af en samarbejdsaftale mellem den private klinik og kommunen for den angivne periode.

Praktisk oplæring i udlandet

Er attesten underskrevet af en tandlæge i udlandet, skal attesten ledsages af en attestation fra den udenlandske sundhedsmyndighed, der bekræfter, at den superviserende tandlæge har ret til selvstændigt virke i det pågældende land.

Hvornår udstedes tilladelsen?

Vi udsteder og daterer først din tilladelse, når:

 • du ansøgt og betalt gebyret
 • du har opfyldt alle dokumentationskrav

Hvis et af kravene ikke er opfyldt, herunder at vi mangler korrekt dokumentation, kan vi ikke udstede din tilladelse. Din tilladelse er digital, og den vises i autorisationsregistret.

Gebyr

Det koster 1.206 kr. i gebyr at få tilladelse til selvstændigt virke.

Sagsbehandlingstid

Den forventede sagsbehandlingstid er 2 måneder fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget din ansøgning og gebyr.

Sagsbehandling

På nuværende tidspunkt behandler vi de ansøgninger, vi modtog i uge 23 (2024).

 

Gå til ansøgning om tilladelse til selvstændigt virke