Tand-, mund- og kæbekirurgi

Se, hvad du gøre for at søge om specialtandlægeanerkendelse, og hvilken dokumentation, du skal sende.

Sådan får du anerkendt dit speciale

For at du kan søge om anerkendelse af speciale, skal du først:

 • have en dansk autorisation og tilladelse til selvstændigt virke som tandlæge.
 • sende ansøgning og betale gebyr.
 • sende følgende dokumentation via Uddannelseslæge.dk (kan sendes, når alle kompetencer, kurser, uddannelser og ophold er godkendt og kun sidste attestation for tid mangler):
  • Oversigtsskema over tandlægelig beskæftigelse
  • Ansættelses- og uddannelsesaftale over dit samlede forløb for dit samlede uddannelsesforløb samt evt. tillæg på grund af ændringer (fx barsel, sygdom eller deltid).
  • Attestation for tidsmæssigt gennemførte og godkendte uddannelseselementer.
  • Alle uddannelseselementer - også de enkelte sideuddannelser skal dokumenteres ved en attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement.
  • Godkendte attestationer for opnåede kompetencer.
  • Godkendte kurser

Du kan søge op til 6 måneder før, selvom sidste attestation for tid tidligst kan godkendes sidste måned af uddannelsen. Den sidste attestation for tid skal eftersendes, men selve ansøgningen kan behandles, så eventuelle fejl og mangler kan nå at blive rettet i god tid, inden du er færdig.

Bemærk, at styrelsen ikke har adgang til at se eller hente dokumentation i Uddannelseslæge.dk. Vejledning om brugen af Uddannelseslæge.dk skal rettes til din videreuddannelsesregion.

Hvis du ikke er på Uddannelseslæge.dk, kan du læse mere herunder.

Dokumentation, du skal sende, hvis du ikke er på Uddannelseslæge.dk

Hvis du ikke benytter Uddannelseslæge.dk, skal du i ansøgningsskemaet vedhæfte din dokumentation. Du kan se herunder hvilken dokumentation du skal vedhæfte ud fra den målbeskrivelse, din uddannelse hører under.

2016 målbeskrivelser

2009 målbeskrivelser

Ansøgning

Send din dokumentation via Uddannelseslæge.dk 

Ansøg om anerkendelse som specialtandlæge