Ortodonti

Se hvad du skal gøre for at søge om specialtandlægeanerkendelse, og hvilken dokumentation, du skal sende.

Sådan får du anerkendt dit speciale

For at du kan søge om anerkendelse af speciale, skal du først:

  • have en dansk autorisation og tilladelse til selvstændigt virke som tandlæge
  • sende ansøgning inkl. vedhæftet dokumentation og betale gebyret. Du kan se herunder, hvilken dokumentation du skal vedhæfte.

Du kan søge op til 6 måneder før, selvom attestation for tid tidligst kan godkendes sidste måned af uddannelsen. Den sidste attestation for tid skal eftersendes, men selve ansøgningen kan behandles, så eventuelle fejl og mangler kan nå at blive rettet i god tid, inden du er færdig.

Dokumentation, som skal vedhæftes ansøgningen

  • Udfyldt Skema til oversigt over tandlægelig beskæftigelse. Skemaet skal underskrives.
  • Udfyldt Skema for fokuseret ophold. Skemaet skal udfyldes med ansøgers navn, cpr.nr., antal arbejdsdage, dato(er) eller periode og stempel samt underskrift fra afdelingen ved hvert ophold. Der må ikke være sammenfald mellem datoer.
  • Eksamensbevis og uddannelsesbevis.
  • Kursusbevis. Benyt skemaet til at dokumentere gennemførte kurser. Alternativt vedlægges kursusbeviser fra de enkelte kurser.
  • Udfyldt Logbog for specialtandlægeuddannelsen i ortodonti 2009 med attestation for opnåede kompetencer: Ansøgers navn og autorisations-id skal være påført alle sider i logbogen. Alle opnåede kompetencer, der er knyttet til det enkelte uddannelseselement jf. uddannelsesprogrammet, skal attesteres af den uddannelsesansvarlige tandlæge (vejleder) i logbogen med dato, underskrift og stempel ud for hver enkelt kompetence.
  • Udfyldt og godkendt Attest for tidsmæssigt gennemført uddannelseselementHvis du indsender din ansøgning tidligere end én måned før du er færdig, kan denne eftersendes.  


Søg om anerkendelse som specialtandlæge