Søg anerkendelse som specialtandlæge

Hvis du har gennemført en specialtandlægeuddannelse i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi eller Ortodonti, kan du søge om anerkendelse. Når vi har anerkendt din speciallægeuddannelse, vil dit speciale fremgå af autorisationsregisteret. Vi anbefaler, at du sender din ansøgning og dokumentation hurtigst muligt, dog kan du tidligst sende os din ansøgning 6 måneder, før du forventer at afslutte din uddannelse. Bemærk, at der er forskellige krav til dokumentation af de to uddannelser. Du kan finde vejledning og ansøgningsskema her på siden.

Sådan får du anerkendt dit speciale

For at du kan søge om anerkendelse af speciale, skal du først:

  • have en dansk autorisation og tilladelse til selvstændigt virke som tandlæge.
  • sende din ansøgning (inkl. dokumentation for specialet Ortodonti) og betale gebyret.
  • for specialet Tand-, Mund- og Kæbekirurgi skal du sende dokumentation via Uddannelseslæge.dk.

Hvornår kan du søge?

Vi anbefaler, at du sender din ansøgning og dokumentation hurtigst muligt, da vi har op til 3 måneders behandlingstid. Dog kan du tidligst sende os din ansøgning 6 måneder, før du forventer at afslutte din uddannelse.

Du kan sende din dokumentation, når alle kompetencer, kurser, uddannelser og ophold er godkendt, samt at kun sidste attestation for tid mangler. Den sidste attestation for tid skal eftersendes, men selve ansøgningen kan behandles, så eventuelle fejl og mangler kan nå at blive rettet i god tid, inden du er færdig.

Hvornår dateres specialtandlægeanerkendelse

Vi udsteder og daterer først din speciallægeanerkendelse, når: 

  • du har søgt og betalt
  • du har opfyldt alle krav (tidsmæssige krav, kompetencer og kurser)
  • du har indsendt alt korrekt dokumentation.

Hvis et af kravene ikke er opfyldt, herunder at vi mangler korrekt dokumentation, kan vi ikke udstede din specialtandlægeanerkendelse. Din anerkendelse er digital, og den vises i autorisationsregistret.

Gebyr

Du skal betale et gebyr på 4.165 kr. for udstedelsen af tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge. 

Titel og virksomhedsområde

Du skal have en specialeanerkendelse, hvis du vil arbejde som specialtandlæge i Danmark. Titlen er beskyttet, og du må kun kalde dig specialtandlæge, hvis du har en specialeanerkendelse. 

Sagsbehandlingstid

Den forventede sagsbehandlingstid for opstart af din ansøgning er 3 måneder fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget din ansøgning og gebyr.

Din sag kan dog tidligst færdigbehandles den sidste måned af din uddannelse, når vi har modtaget den sidste attestation for tid.

Sagsbehandling

På nuværende tidspunkt behandler vi de ansøgninger, vi modtog i uge 18 (2024).

Dokumentation og ansøgning

Se, hvordan du søger om specialtandlægeanerkendelse, og hvilken dokumentation du skal sende.

Tand, mund- og kæbekirurgi: Dokumentation og ansøgning

Ortodonti: Dokumentation og ansøgning 

Godt at vide om autorisation

Som sundhedsperson i klinisk arbejde kan der være en del regler og pligter, du skal være opmærksom på. F.eks. skal du anmelde det, hvis du er tilknyttet en lægemiddel- eller medicovirksomhed. Det er Lægemiddelstyrelsen, som registrerer sygeplejerskes tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder. 

Læs om tilknytningsreglerne på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Når du har en autorisation, fører vi tilsyn med dit professionelle virke. Hvis du er til fare for patientsikkerheden, kan du få indskrænket dit virkeområde, eller du kan miste din autorisation.

Læs mere om tilsyn

Læs pjecen: Hvad vil det sige at være autoriseret sundhedsperson?

Retten til at udøve selvstændig faglig virksomhed bortfalder, når du fylder 75 år.

Læs mere om 75-årsreglen

Når vi behandler din ansøgning, behandler vi også personoplysninger om dig.

Læs hvordan vi behandler dine personoplysninger