Godkendelse af uddannelse

Få overblik over hvordan du søger om godkendelse af din uddannelse. Du kan også finde information om processen og sagsbehandlingstiden. For at vi kan godkende din uddannelse, skal den som udgangspunkt svare til den danske. Din uddannelse er dog forældet, hvis den er mere end 6 år gammel på det tidspunkt, hvor vi har modtaget din ansøgning og al dokumentation til den. Men hvis du har arbejdet som sygeplejerske i mere end 12 måneder i samme tidsrum, er der stadig mulighed for, at vi kan godkende din uddannelse.

Sagsbehandling

Vi sender en kvittering, når vi har modtaget din printede ansøgning og den dokumentation, du har sendt med posten. Hvis vi ikke mener, vi har et tilstrækkeligt grundlag til at vurdere din uddannelse, kan vi bede om yderligere dokumentation. I den situation får du ikke en ny kvittering.

Vurdering af din uddannelse

På baggrund af din grunduddannelse og den dokumentation, du har sendt, vurderer vi, om din uddannelse i det væsentligste svarer til det danske. I nogle tilfælde beder vi en tilsvarende uddannelsesinstitutioner i Danmark om at udtale sig om din uddannelse. I den forbindelse kan vi bede dig om at indsende yderligere dokumentation for din uddannelsens indhold.

Som udgangspunkt skriver vi til dig med digital post (f.eks. til e-Boks), hvis du har et dansk cpr.nr. Hvis det ikke er muligt, får du en e-mail eller et brev.

Resultat af vurdering

Når vi har behandlet din ansøgning, skriver vi til dig, om vi kan godkende din uddannelse eller ej. Hvis din uddannelse er blevet godkendt, vil det fremgå af brevet, hvilke betingelser, du skal opfylde for at opnå dansk autorisation som sygeplejerske.

Brevet er ikke en autorisation, og du kan endnu ikke kalde dig sygeplejerske i Danmark. Hvis vi har godkendt din uddannelse, har du derimod 3 år til at færdiggøre ansøgningsprocessen, opfylde alle krav, og dokumentere det overfor os.  

Fortæl os, hvis du flytter

Original dokumentation vil blive sendt retur med anbefalet post til den adresse, som du har opgivet i ansøgningsskemaet. Husk derfor at sende os din nye adresse, hvis du flytter.

Sagsbehandlingstid

Ansøgninger bliver behandlet i den rækkefølge, som de modtages.

Aktuelt er vi ved at behandle ansøgninger, der fysisk er modtaget i februar 2024.

Vi forventer, at din ansøgning bliver behandlet inden for ca. 6 måneder fra modtagelsen af din ansøgning om dansk autorisation.

Styrelsen prioriterer behandlingen af de ansøgere, der vurderes at være tættest på at kunne indgå i det danske sundhedsvæsen. Det gælder fx alle autorisationsansøgninger fra sundhedspersoner
fra lande uden for EU/EØS, hvor styrelsen har kendskab til, at ansøger har et dansk CPR-nummer og aktiv bopæl i Danmark.

I sager, hvor ansøger opfylder disse betingelser, forventer vi at behandle ansøgningen inden for få hverdage efter at ansøger har indsendt den fysiske ansøgning inkl. den nødvendige dokumentation. 

Hvis du står registreret i vores system med CPR-nummer og bor i Danmark, behøver du ikke gøre mere. Vi vil automatisk prioritere behandlingen af din ansøgning når du har indsendt den fysiske ansøgning inkl. den nødvendige dokumentation.

Hvis du har et dansk CPR-nummer, men ikke tidligere har givet os besked herom, bedes du kontakte os på 72 28 66 00 eller via sikker e-mail.

Vi kan ikke hjælpe med spørgsmål vedrørende CPR-nummer, og henviser i stedet til hjemmesiden life in denmark.dk 

Ansøgningsproces for godkendelse af uddannelse

1. Dokumentation

2. Ansøgning