Sygeplejerske uddannet i Grønland eller Færøerne

Du kan søge dansk autorisation som sygeplejerske, hvis du har en uddannelse som sygeplejerske fra Grønland eller Færøerne. På denne side kan du se betingelser, du skal opfylde for at få dansk autorisation som sygeplejerske.

Sådan får du en autorisation

For at få en autorisation skal du:

  • være statsborger i et nordisk land, et EU-land, Liechtenstein eller Schweiz
  • have en grønlandsk eller færøsk uddannelse som sygeplejerske
  • udfylde ansøgningsskemaet og sende det elektronisk
  • sende os dokumentation for din identitet, dine fødselsdata, din uddannelse, din erhvervserfaring og din professionelle status
  • opfylde de formelle krav til dokumentationen og sende os de kopier af din dokumentation, som vi kræver.

Du skal opfylde alle dokumentationskrav - også krav til formen. Vi behandler først din ansøgning, når vi har alle dokumenter fra dig.

Gebyr for udstedelse

Det koster 313 kr. i gebyr at få udstedt en autorisation. Du vil blive bedt om at betale gebyret, før vi udsteder autorisationen. 

Sagsbehandlingstid

Grønland:

Bemærk, at Grønland og Danmark har indgået en aftale vedrørende anerkendelse af sygeplejersker, der betyder at personer uddannet efter studieordningen 2006 eller senere kan få behandlet deres ansøgning med størst mulig automatik og parallelitet med en dansk uddannet sygeplejerske.

  • Hvis du er uddannet i Grønland efter studieordningen fra 2006 eller senere, så kan vi behandle din ansøgning inden for få dage efter, vi har modtaget alle de nødvendige oplysninger og dokumentation.
  • Hvis du er uddannet i Grønland før studieordningen fra 2006, vil sagsbehandlingstiden tage længere tid.

Færøerne:

  • Den forventede sagsbehandlingstid er 3 hverdage fra det tidspunkt, hvor betingelserne er opfyldt.

Beskyttet titel

Titlen er beskyttet, og du må kun kalde dig sygeplejerske, hvis du har en autorisation. Du må dog gerne arbejde i et job, som ikke kræver autorisation - også i sundhedssektoren.

Sådan behandler vi din ansøgning

Vi sender dig en kvittering, når vi har modtaget din ansøgning og den dokumentation, du har sendt ind. Vi kan bede om mere dokumentation, hvis vi vurderer, at dokumentationen for din oprindelige autorisation, uddannelse eller erhvervserfaring er mangelfuld.

Når du har gennemgået alle trin i autorisationsprocessen, og du har opfyldt alle betingelser, udsteder vi en autorisation til dig. Din autorisation er digital, og den vises i Autorisationsregistret.

Ansøgningsproces

1. Dokumentation

2. Ansøgning

Godt at vide om autorisation

Som sundhedsperson i klinisk arbejde kan der være en del regler og pligter, du skal være opmærksom på. F.eks. skal du anmelde det, hvis du er tilknyttet en lægemiddel- eller medicovirksomhed. Det er Lægemiddelstyrelsen, som registrerer sygeplejerskes tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder. 

Læs om tilknytningsreglerne på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Når du har en autorisation, fører vi tilsyn med dit professionelle virke. Hvis du er til fare for patientsikkerheden, kan du få indskrænket dit virkeområde, eller du kan miste din autorisation.

Læs mere om tilsyn

Læs pjecen: Hvad vil det sige at være autoriseret sundhedsperson?

Retten til at udøve selvstændig faglig virksomhed bortfalder, når du fylder 75 år.

Læs mere om 75-årsreglen

Når vi behandler din ansøgning, behandler vi også personoplysninger om dig.

Læs hvordan vi behandler dine personoplysninger