Social- og sundhedsassistent uddannet i Norden, EU eller EØS

Du kan søge dansk autorisation som social- og sundhedsassistent, hvis du er uddannet social- og sundhedsassistent fra et nordisk land, et EU-land, Liechtenstein eller Schweiz og er statsborger i et af de nævnte lande på ansøgningstidspunktet. Titlen er beskyttet og må kun benyttes, hvis du har en autorisation.

Ny politisk aftale, der skal sikre en bedre og smidigere autorisationsproces, forventes at medføre ændringer i autorisationsgebyrer for alle ansøgere - samt i autorisationsprocessen for ansøgere fra lande uden for EU/EØS.

Reglerne er endnu ikke ændret. Det vil sige, at det stadig er de nuværende regler, der gælder. Det er de nuværende regler, der fremgår af vores hjemmeside.

Læs om kommende ændringer

Sådan får du en autorisation

For at få en autorisation skal du:

  • være statsborger i et nordisk land, et EU-land, Liechtenstein eller Schweiz
  • have en uddannelse som social- og sundhedsassistent fra et nordisk land, et EU-land, Liechtenstein eller Schweiz
  • udfylde ansøgningsskemaet og sende det elektronisk
  • betale et gebyr
  • sende os dokumentation for din identitet, dine fødselsdata, din uddannelse, din erhvervserfaring og din professionelle status
  • sende os de kopier af din dokumentation, som vi kræver
  • sende os den eventuelle supplerende dokumentation, som vi beder om.

Du skal opfylde alle dokumentationskrav - også krav til formen. Vi behandler først din ansøgning, når vi har alle dokumenter fra dig.

Særligt, hvis du er uddannet i Sverige

Er du uddannet i Sverige, kan du finde dine fagbeskrivelser (beskrivelse af kurs) på Skolverkets hjemmeside ved at indtaste kurskoderne fra dit/dine betyg. 

Du har påbegyndt din svenske uddannelse i år 2000 og frem

Du har påbegyndt din svenske uddannelse i år 2012 og frem

Registrering som undersköterska

Fra den 1. juli 2023 er det muligt at blive registeret som undersköterska ved Socialstyrelsen i Sverige, hvilket betyder at erhvervet nu er reguleret i Sverige. Du skal derfor indsende dit bevis for din registrering som undersköterska udstedt af Socialstyrelsen, da dette er en betingelse for at søge om dansk autorisation som social- og sundhedsassistent.

Mulige afgørelser af din ansøgning

Der kan være tre resultater af din ansøgning:

1) du får dansk autorisation

2) du får en betinget afgørelse, som i praksis betyder, at du skal bestå en egnethedsprøve eller en prøvetid

3) du får afslag på autorisation.

Det er vores erfaring, at der er væsentlige forskelle på den danske uddannelse og de europæiske og nordiske uddannelser. Derfor udsteder vi meget ofte betingede afgørelser. Du kan overveje at søge ind på en dansk erhvervsskole for at blive uddannet i Danmark. Hvis du allerede har en uddannelse, kan du tale med skolen om at få meritoverført nogle af fagene. Når du er færdiguddannet, kan du søge og opnå dansk autorisation ligesom andre dansk uddannede.

Gebyr for udstedelse

Det koster 313 kr. i gebyr at få udstedt en autorisation.

Titel og virksomhedsområde

Du skal have en autorisation, hvis du vil arbejde som social- og sundhedsassistent i Danmark. Titlen er beskyttet, og du må kun kalde dig social- og sundhedsassistent, hvis du har en autorisation. 

Godt at vide om autorisation

Som sundhedsperson i klinisk arbejde kan der være en del regler og pligter, du skal være opmærksom på. F.eks. skal du anmelde det, hvis du er tilknyttet en lægemiddel- eller medicovirksomhed. Det er Lægemiddelstyrelsen, som registrerer sygeplejerskes tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder. 

Læs om tilknytningsreglerne på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Når du har en autorisation, fører vi tilsyn med dit professionelle virke. Hvis du er til fare for patientsikkerheden, kan du få indskrænket dit virkeområde, eller du kan miste din autorisation.

Læs mere om tilsyn

Læs pjecen: Hvad vil det sige at være autoriseret sundhedsperson?

Retten til at udøve selvstændig faglig virksomhed bortfalder, når du fylder 75 år.

Læs mere om 75-årsreglen

Når vi behandler din ansøgning, behandler vi også personoplysninger om dig.

Læs hvordan vi behandler dine personoplysninger