Social og sundhedsassistent uddannet i Grønland eller Færøerne

Du kan søge dansk autorisation som social- og sundhedsassistent, hvis du har en tilsvarende uddannelse fra Grønland eller Færøerne. På denne side kan du se betingelser, du skal opfylde for at få dansk autorisation som social- og sundhedsassistent.

Sådan får du en autorisation

For at få en autorisation skal du:

  • være statsborger i et nordisk land, et EU-land, Liechtenstein eller Schweiz
  • have en grønlandsk eller færøsk uddannelse som social- og sundhedsassistent
  • udfylde ansøgningsskemaet og sende det elektronisk
  • sende os dokumentation for din identitet, dine fødselsdata, din uddannelse, din erhvervserfaring og din professionelle status
  • opfylde de formelle krav til dokumentationen og sende os de kopier af din dokumentation, som vi kræver.

Du skal opfylde alle dokumentationskrav - også krav til formen. Vi behandler først din ansøgning, når vi har alle dokumenter fra dig.

Gebyr for udstedelse

Det koster 313 kr. i gebyr at få udstedt en autorisation.

Sagsbehandlingstid

Styrelsen behandler ansøgninger i den rækkefølge, som vi modtager dem. Det er vores mål at have en sagsbehandlingstid på højst 4 måneder fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget al den krævede dokumentation.

Vi prioriterer ansøgninger fra sundhedspersoner, som er tættest på at kunne bidrage i det danske sundhedsvæsen. Denne prioritering sker i en afvejning mellem hensynet til samfundsnytte og hensynet til den enkelte ansøger.
Derfor prioriterer vi din ansøgning, hvis du sender dokumentation for et konkret jobtilbud eller for eksempel en mail fra arbejdsgiver om en ansættelse, der forudsætter, at du har dansk autorisation.
Prioriteringen gælder alle ansøgninger, der endnu ikke er behandlet.

Du skal være opmærksom på, at dokumentation for et jobtilbud ikke er en garanti for, at du kan opnå dansk autorisation.
Vi kan træffe såkaldt betingede afgørelser. Hvis du får en betinget afgørelse, betyder det, at du skal opfylde nogle betingelser, før du kan opnå dansk autorisation. I tilfælde af at du får en betinget afgørelse, vil du derfor ikke kunne starte i din ansættelse med det samme.
Den konkrete sagsbehandling kan også resultere i et afslag på din ansøgning.

Beskyttet titel

Du skal have en autorisation, hvis du vil arbejde som social- og sundhedsassistent i Danmark. Titlen er beskyttet, og du må kun kalde dig social- og sundhedsassistent, hvis du har en autorisation. Du må dog gerne arbejde i et job, som ikke kræver autorisation - også i sundhedssektoren.

Sådan behandler vi din ansøgning

Vi sender dig en kvittering, når vi har modtaget din ansøgning og den dokumentation, du har sendt ind. Vi kan bede om mere dokumentation, hvis vi vurderer, at dokumentationen for din oprindelige autorisation, uddannelse eller erhvervserfaring er mangelfuld.

Når du har gennemgået alle trin i autorisationsprocessen, og du har opfyldt alle betingelser, udsteder vi en autorisation til dig. Din autorisation er digital, og den vises i autorisationsregistret.

Godt at vide om autorisation

Som sundhedsperson i klinisk arbejde kan der være en del regler og pligter, du skal være opmærksom på. F.eks. skal du anmelde det, hvis du er tilknyttet en lægemiddel- eller medicovirksomhed. Det er Lægemiddelstyrelsen, som registrerer sygeplejerskes tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder. 

Læs om tilknytningsreglerne på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Når du har en autorisation, fører vi tilsyn med dit professionelle virke. Hvis du er til fare for patientsikkerheden, kan du få indskrænket dit virkeområde, eller du kan miste din autorisation.

Læs mere om tilsyn

Læs pjecen: Hvad vil det sige at være autoriseret sundhedsperson?

Retten til at udøve selvstændig faglig virksomhed bortfalder, når du fylder 75 år.

Læs mere om 75-årsreglen

Når vi behandler din ansøgning, behandler vi også personoplysninger om dig.

Læs hvordan vi behandler dine personoplysninger