Radiograf uddannet uden for Norden, EU og EØS

Du skal igennem en ansøgningsproces i tre trin, hvis du vil søge dansk autorisation som radiograf, og du er uddannet uden for Danmark, Norden, EU, Liechtenstein eller Schweiz, eller hvis du er statsborger i et andet land, end de nævnte. Først skal din uddannelse godkendes, derefter skal du bestå en sprogprøve, og endelig skal du igennem en evalueringsansættelse.

Ny politisk aftale, der skal sikre en bedre og smidigere autorisationsproces, forventes at medføre ændringer i autorisationsgebyrer for alle ansøgere - samt i autorisationsprocessen for ansøgere fra lande uden for EU/EØS.

Reglerne er endnu ikke ændret. Det vil sige, at det stadig er de nuværende regler, der gælder. Det er de nuværende regler, der fremgår af vores hjemmeside.

Læs om kommende ændringer

Sådan søger du dansk autorisation som radiograf

Hvis du 

  • er statsborger i et land uden for EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz, og har en uddannelse fra et andet land end Danmark
  • eller er statsborger i EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz og uddannet i et land uden for de nævnte lande

skal du igennem 3 trin for at opnå dansk autorisation:

  1. Du skal have godkendt din uddannelse
  2. Du skal bestå en sprogprøve
  3. Du skal gennemføre en evalueringsansættelse. Hvert trin skal dokumenteres, og vi guider dig gennem hele processen. som kan vare flere år.

Måske kan du søge efter EU-reglerne

Hvis du opfylder nedenstående betingelser, kan ud i stedet søge dansk autorisation efter EU-reglerne:

  • Du er statsborger i EU, Norge, Island eller Liechtenstein og
  • Du har gennemført din uddannelse som radiograf uden for et af de nævnte lande og
  • Du har fået anerkendt din uddannelse som radiograf i EU, Norge, Island eller Liechtenstein og
  • Du har 3 års erhvervserfaring som radiograf i det land, som har anerkendt din uddannelse.

Søg efter EU-reglerne 


Sagsbehandling

Se sagsbehandlingstiden under hver enkelt ansøgningstrin.

Indtil du har opnået dansk autorisation, skal du selv holde dig orienteret om eventuelle ændringer i processen. Der kan også være deadlines, du skal overholde.  

Titlen beskyttet

Titlen er beskyttet, og du må kun kalde dig radiograf, hvis du har en autorisation.