Overgangsordning for udøvende osteopater

Overgangsordning for osteopater, der allerede udøver virksomhed som osteopat i Danmark den 1. juli 2018.

I forbindelse med autorisationsordningen er der indført en 5-årig overgangsordning.

Overgangsordningen gælder for osteopater, der autorisationsordningens ikrafttræden, den 1. juli 2018, udfører virksomhed som osteopat i Danmark.

Overgangsordningen skal være med til at sikre, at de osteopater, der ikke umiddelbart opfylder kravene for at opnå autorisation, har tid til at indrette sig på den nye regulering. Fx ved at uddanne sig.

I overgangsperioden vil den, der udfører virksomhed som osteopat den 1. juli 2018 kunne vedblive med at udføre sin virksomhed og kalde sig osteopat. En person uden autorisation som osteopat vil dog ikke få adgang til at udføre manipulationsbehandling af rygsøjlen.

Dette er allerede efter gældende ret et forbeholdt virksomhedsområde for læger, kiropraktorer, fysioterapeuter. Registrerede alternative behandlere med minimum 250 timers uddannelse inden for manuel behandling kan under særlige regler udføre manipulationsbehandling af rygsøjlen. 

Læs om registreringsordning for alternative behandlere

Når overgangsordningen udløber den 30. juni 2023, er det kun autoriserede osteopater der kan benytte titlen osteopat.

Uden autorisation efter 30. juni 2023

Efter den 30. juni 2023 vil det fortsat være muligt for at udføre osteopatisk behandling uden autorisation, men det vil ikke være tilladt at anvende titlen ”osteopat” og det vil stadig ikke være tilladt at udføre manipulationsbehandling af rygsøjlen.

Tilladelse til at udføre at udføre manipulationsbehandling af rygsøjlen har kun autoriserede osteopater, kiropraktorer, læger, fysioterapeuter. Registrerede alternative behandlere med minimum 250 timers uddannelse inden for manuel behandling kan under særlige regler udføre manipulationsbehandling af rygsøjlen. Du kan læse mere om registreringsordning for alternative behandlere her.