Kontaktlinseoptiker

Hvis du har en autorisation som optiker og har gennemført en uddannelse i kontaktelinsetilpasning før den 1. januar 2016, kan du søge om dispensation og få autorisation som kontaktlinseoptiker. Det er dog en forudsætning, at du har opretholdt en tilknytning til branchen efter den 1. januar 2016 svarende til minimum 12 måneders fuldtidsansættelse inden for de seneste tre år forud for dispensationsansøgningen.

Sådan får du en dispensation

For at ansøge om dispensation som kontaktlinseoptiker skal du

  • have opnået dansk autorisation som optiker inden den 1. januar 2016
  • have bestået uddannelsen i kontaktlinsetilpasning inden den 1. januar 2016
  • have opretholdt en tilknytning til branchen efter den 1. januar 2016 svarende til minimum 12 måneders fuldtidsansættelse inden for de seneste tre år forud for dispensationsansøgningen 
  • kunne dokumentere at du opfylder disse betingelser 
  • indsende din ansøgning og krævet dokumentation med fysisk post.

Hvornår behandler vi din dispensationsansøgning?

Vi behandler din ansøgning om dispensation, når:

  • du har ansøgt om dispensation via ansøgningsskemaet
  • du har opfyldt alle dokumentationskrav, herunder 1) indsendt originalt bevis for bestået uddannelse i kontaktlinsetilpasning og 2) fyldestgørende arbejdsgivererklæring.

Hvis et af kravene ikke er opfyldt, vil vi afslå din ansøgning om dispensation.

Vi skal modtage ansøgning, original bevis for bestået uddannelsen i kontaktlinsetilpasning og original arbejdsgivererklæring med fysisk post til:

Styrelsen for Patientsikkerhed
Islands Brygge 67
2300 København S

Bekræftede tro kopier

Ønsker du ikke at sende originale dokumenter, skal dine kopier være bekræftet af enten en ambassade/konsulat, notarius publicus, politi eller den myndighed, der har udstedt dokumentet, der med stempel og underskrift på hver kopi bekræfter på engelsk eller dansk, at kopien er en tro kopi af det originale dokument. Myndigheden/underskriver skal tydeligt kunne identificeres. Privatpersoner, sagsbehandlere i jobcentre, kommuner og lignende kan ikke bekræfte kopier.

Originale dokumenter

Vi kan forlange at se originale dokumenter. Original dokumentation vil blive sendt retur med anbefalet post.

Hvornår udsteder vi din autorisation som kontaktlinseoptiker 

Meddeler vi dig dispensation for fristen, modtager du samtidig besked om, hvordan du skal betale gebyr.

Vi udsteder din autorisation som kontaktlinseoptiker, når:

  • du opfylder betingelserne for meddelelse af dispensation, og
  • du har indbetalt gebyret.

Sagsbehandlingstid

Den forventede sagsbehandlingstid er 3 måneder fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget al den krævede dokumentation.

Gebyr

Det koster 313 kr. i gebyr at få udstedt en autorisation.

Ansøgningsskema til dispensation som kontaktlinseoptiker

Skema til arbejdsgivererklæring

Sådan sender du til os

Ansøgning, original bevis for bestået uddannelsen i kontaktlinsetilpasning og original arbejdsgivererklæring sendes med fysisk post til:

Styrelsen for Patientsikkerhed
Autorisation og EU-Sygesikring
Islands Brygge 67
2300 København S