Optometrist uddannet i Danmark

Du kan søge autorisation, når du har bestået en professionsbachelor som optometrist. Du må kun arbejde som og kalde dig optometrist, hvis du har en autorisation. Du må også kalde dig optiker eller kontaktlinseoptiker.

Sådan får du en autorisation

For at få en autorisation, skal du først:

  • bestå uddannelsen som professionsbachelor i optometrist. Vi får automatisk besked fra dit uddannelsessted, når du har bestået.
  • sende din ansøgning via ansøgningsskemaet og betale gebyret.

Når ovenstående er opfyldt, udsteder vi en autorisation til dig. Din autorisation er digital, og den vises i autorisationsregistret.

Gebyr for udstedelse

Det koster 313 kr. i gebyr at få udstedt en autorisation.

Sagsbehandlingstid

Den forventede sagsbehandlingstid er 3 hverdage fra det tidspunkt, hvor vi modtager besked fra dit uddannelsessted.

Titel og virksomhedsområde

Du skal have en autorisation, hvis du vil arbejde som optometrist i Danmark. Titlen er beskyttet, og du må kun kalde dig optometrist, hvis du har en autorisation.

Søg autorisation

Godt at vide om autorisation

Som sundhedsperson i klinisk arbejde kan der være en del regler og pligter, du skal være opmærksom på. F.eks. skal du anmelde det, hvis du er tilknyttet en lægemiddel- eller medicovirksomhed. Det er Lægemiddelstyrelsen, som registrerer sygeplejerskes tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder. 

Læs om tilknytningsreglerne på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Når du har en autorisation, fører vi tilsyn med dit professionelle virke. Hvis du er til fare for patientsikkerheden, kan du få indskrænket dit virkeområde, eller du kan miste din autorisation.

Læs mere om tilsyn

Læs pjecen: Hvad vil det sige at være autoriseret sundhedsperson?

Retten til at udøve selvstændig faglig virksomhed bortfalder, når du fylder 75 år.

Læs mere om 75-årsreglen

Når vi behandler din ansøgning, behandler vi også personoplysninger om dig.

Læs hvordan vi behandler dine personoplysninger