Erklæring om non-registration for læger

Hvis du ikke er autoriseret eller aldrig har været autoriseret som læge, skal du i stedet uploade en erklæring om ”non-registration".

Hvis du ikke er autoriseret eller aldrig har været autoriseret som læge og derfor ikke kan uploade en autorisation som læge til verifikation igennem EPIC, skal du i stedet uploade en erklæring om ”non-registration”, udstedt af de relevante kompetente sundhedsmyndigheder (Styrelse/Ministerium eller lignende).

En erklæring om ”non-registration” skal indeholde følgende oplysninger:

  • Du har ikke autorisation.
  • Du har aldrig haft autorisation og du har ikke fået frataget en eventuelt tidligere opnået autorisation.
  • Du har aldrig været underlagt disciplinære sanktioner, strafferetlige sanktioner, og der har ikke været andre konkrete forhold, der har haft konsekvenser for dit virke.
  • Du ville kunne få autorisation på nuværende tidspunkt, hvis du søgte om én?

Hvis du har opholdt dig i mere end et land, kan du i henhold til en konkret vurdering blive bedt om mere end én erklæring om ”non-registration”.

Den kompetente sundhedsmyndighed har også mulighed for at udfylde en blanket, som du herefter kan uploade til verifikation igennem EPIC. 

Hent blanketten

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at skrive en e-mail til Styrelsen for Patientsikkerhed, aaes@stps.dk, hvor vi skal anmode dig om at vedhæfte dit CV, sådan vi kan svare dig bedst muligt.