Evalueringsautorisation

Før du kan starte i din evalueringsansættelse, skal du have en evalueringsautorisation. Du skal være begyndt på din ansættelse 12 måneder efter, at du har bestået den sidste medicinske fagprøve eller kursus i dansk sundhedslovgivning.

Din evalueringsautorisation gælder kun til din evalueringsansættelse på den pågældende afdeling/praksis og periode. Vi kan ikke udstede en midlertidig autorisation til en eventuelt mellemliggende periode fra afslutning af det første KBU-lignende forløb til påbegyndelse af det næste forløb.

Det vil sige, at du ikke kan arbejde som læge på en anden afdeling i den periode, f.eks. i en vikarstilling i weekenden eller i din ferie.

Første evalueringsautorisation

Første gang du søger om en evalueringsautorisation, skal du sende en e-mail til afdelingens postkasse aaes@stps.dk med følgende oplysninger og dokumentation:

 • Dit navn
 • Din adresse
 • Dit telefonnummer
 • Din fødselsdato (vær opmærksom på, at idet et CPR nummer er en fortrolig oplysning, bør du aldrig opgive dit CPR nummer i en ikke-krypteret mail).
 • Ansættelseskontrakt fra din arbejdsgiver (Løn og Personaleafdeling). Obs! Ansættelseskontrakten er ikke den samme som en uddannelsesaftale fra Regionen.
 • Tilsagn om din evalueringsansættelse sendt direkte fra det henhørende Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse til os.
 • Ansættelsesstedets e-mailadresse (f.eks. til den ledende overlæge/uddannelsesansvarlig overlæge). Hvis du har fået tilsagn om begge forløb, inden du begynder det første forløb, oplys gerne en e-mailadresse for hvert ansættelsessted. 
 • Dit opdateret CV med oplysning om eventuelt ophold i udlandet/ferie.
 • Erklæring om "good standing" eller lignende.
 • Eventuelt dit journalnummer, som begynder med 32-1511- .

Erklæring om "good standing"

Samtidig med at du søger om en evalueringsautorisation, skal du sørge for, at de kompetente sundhedsmyndigheder i det land, hvor du senest har arbejdet som autoriseret/registreret læge, enten Validation of registration eller selv udsteder deres egen erklæring om "good standing". Erklæringen skal blandt andet give information om, at du har ret til at fungere indenfor din profession, det vil sige, at du ikke har fået frataget din ret til at virke som læge.

Erklæring om "non-registration"

Hvis du ikke har en autorisation eller på anden måde er registreret som læge og derfor ikke kan få udstedt en erklæring om "good standing", skal du i stedet få udstedt en erklæring om "non-registration", som med post skal sendes direkte til os fra de relevante kompetente sundhedsmyndigheder. Du kan finde mere information på siden Erklæring om "non-registration"

I hvilket format skal erklæringen indsendes?

Erklæring om "good standing" eller erklæring om "non-registration" skal med post sendes direkte til os. Myndighedens navn og adresse skal tydelig fremgå af kuverten, omslaget eller lignende. Vi accepterer ikke, at du selv indsender erklæringen til os, ej heller i en forseglet kuvert, eller at der står et andet navn og adresse på kuverten eller omslaget end den som tilhører den kompetente myndighed.

Erklæringen eller blanketten må ikke være mere end 3 måneder gammel fra udstedelsesdatoen, når din dokumentation er modtaget hos os.

Hvis erklæringen ikke er udfærdiget på engelsk, bliver denne – efter en konkret vurdering – sendt til dig, så du kan få den oversat ved en godkendt translatør. Du skal dog sørge for, at dit fulde navn står med latinske bogstaver eller at dit journalnummer fremgår af den modtagne erklæring, så vi kan finde dig i vores sagsregister.

EPIC rapport

Du kan også på ny få din autorisation som læge (license to practice) eller tilsvarende verificeret igennem Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG®), USA. En EPIC-rapport vil kunne erstatte krav om erklæring om ”good standing” eller en erklæring om ”non-registration. Du skal være opmærksom på, at verifikationsdatoen fra den kompetente myndighed skal være opdateret i rapporten. 

Dokumentation for ophold i Danmark

Hvis du har opholdt dig i Danmark i hele perioden fra den dato, hvor du fik godkendt din lægeuddannelse hos os, kan du i stedet sende dokumentation, der bekræfter dette. Dokumentation for dit ophold i Danmark kan være i form af udtalelser fra sprogskoler, praktik/ansættelsessteder, sagsbehandlere i kommunen/jobcentre som jævnligt har set dig, offentlige institutioner (har f.eks. hentet børn) med flere. 

Det er ikke tilstrækkeligt at sende dokumentation for f.eks. bopælsattest, ansættelseskontrakter, lønsedler, opholdstilladelse, huslejeindbetalinger eller lignende.

Hvis du ikke kan dokumentere dit ophold i Danmark i den pågældende periode, skal du i stedet sørge for, at der bliver indsendt en erklæring om "good standing" eller "non-registration" med post eller en EPIC rapport.

Anden evalueringsautorisation

Når du søger om en evalueringsansættelse til dit andet KBU-lignende forløb, skal du sende en ny ansøgning om evalueringsautorisation til afdelingens postkasse aaes@stps.dk med følgende oplysninger og dokumentation:

 • Dit navn
 • Din fødselsdato (vær opmærksom på, at idet et CPR nummer er en fortrolig oplysning, bør du aldrig opgive dit CPR nummer i en ikke-krypteret mail).
 • Ansættelseskontrakt fra din arbejdsgiver (Løn og Personaleafdeling). Obs! Ansættelseskontrakten er ikke den samme som en uddannelsesaftale fra Regionen.
 • Tilsagn om din evalueringsansættelse sendt direkte fra det henhørende Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse til os.
 • Ansættelsesstedets e-mailadresse (f.eks. til den ledende overlæge/uddannelsesansvarlig overlæge). Skriv kun én e-mail adresse.
 • Eventuelt dit journalnummer, som begynder med 32-1511- .

Du skal ikke sende et opdateret CV og erklæring om "good standing"/dokumentation for ophold i Danmark igen.

Sagsbehandlingstid

Når vi har modtaget al den krævede dokumentation, vil vi behandle din ansøgning om evalueringsautorisation så hurtigt som muligt. Behandlingen af din ansøgning om evalueringsautorisation kan dog tage op til 14 dage.

Vi har ikke mulighed for at udstede en evalueringsautorisation til dig med tilbagevirkende kraft.

Det offentlige autorisationsregister

Når du har modtaget din evalueringsautorisation, vil den fremgå af vores offentlige Autorisationsregistret. Her kan du, din arbejdsgiver og andre interesserede se din autorisationsstatus. 

Der kan dog gå op til 48 timer før oplysningerne findes i registeret. Oplysningerne findes tidligst i registeret på datoen, hvor du har opnået din evalueringsautorisation. Det er muligt for dig at udskrive oplysningerne fra hjemmesiden.

Evalueringsskemaer