Evalueringsansættelse

Du er klar til en evalueringsansættelse som læge, når vi har godkendt din uddannelse, og du har bestået Prøve i dansk 3, de medicinske fagprøver og kursus i dansk sundhedslovgivning. Du skal have en evalueringsautorisation, før du kan starte i din ansættelse. Desuden skal du være begyndt på din ansættelse 12 måneder efter, at du har bestået den sidste medicinske fagprøve eller kursus i dansk sundhedslovgivning. I løbet af ansættelsen bliver dine kliniske kompetencer og kommunikative evner vurderet. Du vil få løn under ansættelsen og arbejde på helt almindelige vilkår.

Evalueringsansættelse

Før du kan starte i en evalueringsansættelse, skal du have en evalueringsautorisation. Du kan søge evalueringsautorisation, når: 

  • vi har godkendt din uddannelse 
  • du har bestået Prøve i dansk 3
  • du har bestået de medicinske fagprøver
  • du har bestået kursus i dansk sundhedslovgivning.

Inden for 1-2 uger efter du har gennemført disse 4 trin, skriver vi til dig og fortæller dig om det videre forløb. 

Hvad er en evalueringsansættelse

Du skal gennemføre en praktisk-klinisk evalueringsansættelse, der har til formål at teste dine kliniske færdigheder og sproglige/kommunikative evner i praksis. Du får udstedt en tidsbegrænset autorisation til ansættelsen, der er begrænset til tidsrummet og det konkrete ansættelsessted for evalueringsansættelsen. 

Under en evalueringsansættelse – og uanset om denne enten er på 6 eller 12 måneder – bliver dine basale faglige kompetencer, herunder sproglige/kommunikative kvalifikationer, vurderet. Der er derfor tale om, at der under en evalueringsansættelse sker en afprøvning af dine allerede eksisterende faglige færdigheder. 

For læger i evalueringsansættelse i 12 måneder er der derfor tale om et KBU-lignende forløb, idet evalueringsansættelsen skal ske i overensstemmelse med visse af bestemmelserne gældende for danske lægers kliniske basisuddannelse (KBU), men altså ikke har tilsvarende karakter af et egentligt uddannelsesforløb.

Sådan finder du en evalueringsansættelse

Du skal selv finde og søge en ledig stilling - se f.eks. Sundhedsjobs.dk. Kontakt eventuelt et af de tre Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse for at få råd og vejledning, og for at sikre dig, at en stilling, du har fundet, kan godkendes til evalueringsansættelse.

Hvis du er læge uden speciale

Du skal gennemføre en evalueringsansættelse på minimum 12 måneder. Evalueringsansættelsen skal være fordelt på 2 forskellige specialer af hver 6 måneders varighed.

De 2 ansættelser skal svare til den kliniske basisuddannelse (KBU), som dansk uddannede læger skal gennemføre. Denne uddannelse inkluderer også obligatoriske kurser.

Hvis du er speciallæge

Hvis du er speciallæge i et speciale, der eksisterer i Danmark og som har en minimumsvarighed, der er defineret i Direktiv 2005/36/EF, kan du gennemføre en 6 måneders evalueringsansættelse. Hvis dit speciale ikke lever op til minimumskravene, eller hvis dit speciale ikke er anerkendt i Danmark, skal du gennemføre en evalueringsansættelse på minimum 12 måneder. Se afsnit "Hvis du er læge uden speciale".

Den 6-måneders evalueringsansættelse kan ske på en afdeling, der uddanner speciallæger inden for dit speciale. Hvis dit speciale er almen medicin kan evalueringsansættelsen dog finde sted hos en almen praktiserende læge, som er godkendt til hoveduddannelse. Under evalueringsansættelsen kan du få vurderet, hvilke kompetencer du har i forhold til målbeskrivelserne i introduktions- og hoveduddannelsen i dit speciale.

Dine kompetencer dokumenteres ved underskrifter i henholdsvis specialets logbog og godkendelse på eventuelle tilhørende kompetencekort/skemaer. Din logbog med underskrevne kompetencer benyttes, hvis du efter afsluttet evalueringsansættelse vil søge om en meritvurdering af din speciallægeuddannelse ved et af de tre Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. 

Læs mere om speciallægeanerkendelse og meritvurdering

Få godkendt specialet senere

Hvis du vil have anerkendt dit udenlandske speciale, kan du søge om det, efter du har afsluttet din evalueringsansættelser og har opnået dansk autorisation og tilladelse til selvstændigt virke.

Læs om, hvordan du får mulighed for en meritvurdering og søger om anerkendelse af din udenlandske speciallægeuddannelse

Tidsfrister

Før ansættelsen:

  • Du skal være begyndt i din evalueringsansættelse senest 12 måneder efter, at du har bestået den sidste af de medicinske fagprøve eller kursus i dansk sundhedslovgivning. 

Ved 12-måneders evalueringsansættelse (KBU):

  • Du skal påbegynde din anden evalueringsansættelse senest 3 måneder, efter du har afsluttet din første evalueringsansættelse for at vi kan godkende forløbet.
  • Den samlede 12-måneders evalueringsansættelse skal evalueres efter 1., 3. og 12. måned. Du skal bede din uddannelsesansvarlige overlæge om at bruge vores evalueringsskemaer

Ved 6-måneders evalueringsansættelse 

  • Den samlede 6-måneders evalueringsansættelse skal evalueres efter 1., 3. og 6. måned. Du skal bede din uddannelsesansvarlige overlæge om at bruge vores evalueringsskemaer.

Afgørelser efter evalueringsansættelsen

Når du er færdig med din evalueringsansættelse, sender den afdeling eller klinik, hvor du har været ansat, en udtalelse til os. På den baggrund får du enten:

  1. Autorisation: Hvis den uddannelsesansvarlige overlæge giver dig en positiv vurdering af både dine sproglige kvalifikationer og dine faglige kompetencer, kan du nu søge tilladelse til selvstændigt virke som læge. Dermed opnår du både dansk autorisation og tilladelse til selvstændigt virke.
  2. Afslag eller ny evalueringsansættelse: Hvis vi modtager en negativ udtalelse fra dit ansættelsessted, og ansættelsesstedet vurderer, at du ikke vil kunne forbedre dine kliniske eller sproglige kompetencer, tager vi stilling til det videre forløb. Vi vurderer, om der er basis for at tilbyde endnu en evalueringsansættelse, eller om der vil blive givet afslag på ansøgning om autorisation.

Søg evalueringsautorisation

Søg opholdstilladelse og arbejdstilladelse