Søg selvstændigt virke som læge

Du kan søge tilladelse til selvstændigt virke, hvis du er uddannet læge og har gennemført en klinisk basisuddannelse (KBU). Din KBU skal leve op til en række dokumentationskrav, og du kan tidligst søge i den sidste måned af din KBU. Tilladelsen bortfalder, når du fylder 75 år.

Sådan får du tilladelse til selvstændigt virke

For at du kan søge om tilladelse til selvstændigt virke som læge, skal du først:

 • have en dansk autorisation som læge.
 • have gennemført en klinisk basisuddannelse. Du kan søge i den sidste måned af din uddannelse.
 • sende din ansøgning og betale gebyret.
 • sende følgende dokumentation via Uddannelseslæge.dk. (kan sendes, når alle kompetencer, kurser og attestation for tid er godkendt dvs. tidligst sidste måned af uddannelsen). 
  • Oversigtsskema over lægelig beskæftigelse
  • Attestation for tid
  • Kompetencer
  • Godkendte kurser
  • Ansættelses- og uddannelsesaftale over dit samlede forløb for din kliniske basisuddannelse samt evt. tillæg på grund af ændringer (fx barsel, sygdom eller deltid). Navnet på almen praksis altid skal fremgå af enten din Ansættelses- og uddannelsesaftale eller tillæg til denne.

Bemærk, at styrelsen ikke har adgang til at se eller hente dokumentation i Uddannelseslæge.dk. Vejledning om brugen af Uddannelseslæge.dk skal rettes til din videreuddannelsesregion.

Du kan tidligst søge tilladelse til selvstændigt virke i den sidste måned af din kliniske basisuddannelse.

Hvornår udstedes tilladelsen?

Vi udsteder og daterer først din tilladelse, når du:

 • har søgt og betalt.
 • har opfyldt alle krav (tidsmæssige krav, kompetencer og kurser).
 • har indsendt alt korrekt dokumentation.

Hvis et af kravene ikke er opfyldt, herunder at vi mangler korrekt dokumentation, kan vi ikke udstede din tilladelse.

Gebyr

Det koster 1.206 kr. i gebyr at få tilladelse til selvstændigt virke.

Sagsbehandlingstid

Den forventede sagsbehandlingstid er 2 måneder fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget din ansøgning og gebyr.

Sagsbehandling

På nuværende tidspunkt behandler vi de ansøgninger, vi modtog i uge 23 (2024).

Søg tilladelse til selvstændigt virke

Søg selvstændigt virke med KBU fra udlandet