Læge uddannet i Danmark

Vi udsteder automatisk en autorisation til dig, når du har bestået den medicinske embedseksamen og har aflagt lægeløfte. Du må kun arbejde som og kalde dig læge, hvis du har en autorisation. Hvis du vil arbejde selvstændigt som læge, skal du desuden søge tilladelse til selvstændigt virke. Du skal også søge om tilladelse til at kalde dig speciallæge.

Sådan får du en autorisation

Når du har bestået medicinsk embedseksamen og har aflagt lægeløfte, modtager vi automatisk besked fra dit uddannelsessted. På den baggrund autoriserer vi dig. Din autorisation er gebyrfri og digital, og den vises i autorisationsregistret

Hvis du vil arbejde selvstændigt som læge og har gennemført en klinisk basisuddannelse, skal du søge tilladelse til selvstændigt virke som læge. Du skal også søge om tilladelse til at kalde dig speciallæge.

Sagsbehandlingstid

Den forventede sagsbehandlingstid er 3 hverdage fra det tidspunkt, hvor vi modtager besked fra dit uddannelsessted.

Titel og virksomhedsområde

Du skal have en autorisation, hvis du vil arbejde som læge i Danmark. Titlen er beskyttet, og du må kun kalde dig læge, hvis du har en autorisation. 

Sådan søger du tilladelse til selvstændigt virke

Sådan søger du anerkendelse som speciallæge

Godt at vide om autorisation

Som sundhedsperson i klinisk arbejde kan der være en del regler og pligter, du skal være opmærksom på. F.eks. skal du anmelde det, hvis du er tilknyttet en lægemiddel- eller medicovirksomhed. Det er Lægemiddelstyrelsen, som registrerer sygeplejerskes tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder. 

Læs om tilknytningsreglerne på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Når du har en autorisation, fører vi tilsyn med dit professionelle virke. Hvis du er til fare for patientsikkerheden, kan du få indskrænket dit virkeområde, eller du kan miste din autorisation.

Læs mere om tilsyn

Læs pjecen: Hvad vil det sige at være autoriseret sundhedsperson?

Retten til at udøve selvstændig faglig virksomhed bortfalder, når du fylder 75 år.

Læs mere om 75-årsreglen

Når vi behandler din ansøgning, behandler vi også personoplysninger om dig.

Læs hvordan vi behandler dine personoplysninger