Klinisk tandtekniker uddannet i Danmark

Hvis du har bestået uddannelsen som klinisk tandtekniker, og du har 1 års dokumenteret erhvervserfaring som klinisk tandteknikerassistent, kan du søge autorisation. Du skal have en autorisation, hvis du vil arbejde som og kalde dig klinisk tandtekniker i Danmark.

Du skal kunne dokumentere 1 års erhvervserfaring som klinisk tandteknikerassistent, svarende til 1440 timer. Erhvervserfaringen som klinisk tanteknikerassistent skal være enten hos en tandlæge med tilladelse til selvstændigt virke eller hos en klinisk tandtekniker. Hvis du har været ansat flere steder, skal hver af dine ansættelser have varet mindst 3 måneder, svarende til 360 arbejdstimer.

Sådan får du en autorisation

For at få en autorisation, skal du:

 • bestå erhvervsuddannelsen som laboratorietandtekniker 
 • bestå erhvervsakademiuddannelsen som klinisk tandtekniker
 • have erhvervserfaring, som svarer til mindst 1 års fuldtidsarbejde, svarende til 1440 timer som klinisk tandteknikerassistent enten hos en tandlæge med tilladelse til selvstændigt virke eller hos en klinisk tandtekniker. Hvis du har været ansat flere steder, skal hver af dine ansættelser have varet mindst 3 måneder, svarende til 360 arbejdstimer.
 • sende din ansøgning inklusiv dokumentation via ansøgningsskemaet og betale gebyret.
  Vi skal bruge følgende dokumentation:
  • Kopi af dit komplette uddannelsesbevis
  • Attest, som dokumenterer, at du har været ansat som klinisk tandteknikerassistent i mindst 1 år. Vi accepterer ikke attester med rettelser i perioden eller attester, der er dateret før perioden er slut. Perioden skal være fra startdato til slutdato (ikke fx ’fortsat’ eller ’nu’). Timetallet skal være nøjagtigt (ikke fx ’ca. 500 timer’). 
   Hent attest til udfyldelse

Når ovenstående er opfyldt, udsteder vi en autorisation til dig. Din autorisation er digital, og den vises i autorisationsregistret.

Gebyr for udstedelse

Det koster 313 kr. i gebyr at få udstedt en autorisation.

Sagsbehandlingstid

Den forventede sagsbehandlingstid er 3 hverdage fra det tidspunkt, hvor vi modtager din ansøgning og du har betalt gebyret.

Titel og virksomhedsområde

Du skal have en autorisation, hvis du vil arbejde som klinisk tandtekniker i Danmark. Titlen er beskyttet, og du må kun kalde dig klinisk tandtekniker, hvis du har en autorisation.

Søg autorisation

Godt at vide om autorisation

Som sundhedsperson i klinisk arbejde kan der være en del regler og pligter, du skal være opmærksom på. F.eks. skal du anmelde det, hvis du er tilknyttet en lægemiddel- eller medicovirksomhed. Det er Lægemiddelstyrelsen, som registrerer sygeplejerskes tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder. 

Læs om tilknytningsreglerne på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Når du har en autorisation, fører vi tilsyn med dit professionelle virke. Hvis du er til fare for patientsikkerheden, kan du få indskrænket dit virkeområde, eller du kan miste din autorisation.

Læs mere om tilsyn

Læs pjecen: Hvad vil det sige at være autoriseret sundhedsperson?

Retten til at udøve selvstændig faglig virksomhed bortfalder, når du fylder 75 år.

Læs mere om 75-årsreglen

Når vi behandler din ansøgning, behandler vi også personoplysninger om dig.

Læs hvordan vi behandler dine personoplysninger