Klinisk diætist uddannet i Danmark

Du kan søge autorisation, når du har bestået en professionsbachelor i ernæring og sundhed med toning i klinisk diætetik. Du må kun kalde dig klinisk diætist, hvis du har en autorisation.

Sådan får du en autorisation

Hvis du er uddannet efter 2005, skal du først:

  • bestå uddannelsen som professionsbachelor i ernæring og sundhed med toning i klinisk diætetik. Vi får automatisk besked fra dit uddannelsessted, når du har bestået.
  • sende din ansøgning via ansøgningsskemaet og betale gebyret.

Når ovenstående er opfyldt, udsteder vi en autorisation til dig. Din autorisation er digital, og den vises i autorisationsregistret.

Er du uddannet før 2005? Så er du omfattet af tidligere regler og skal også indsende dokumentation. Gå til Klinisk diætist uddannet før 2005

Gebyr for udstedelse

Det koster 313 kr. i gebyr at få udstedt en autorisation.

Sagsbehandlingstid

Den forventede sagsbehandlingstid er 3 hverdage fra det tidspunkt, hvor vi modtager besked fra dit uddannelsessted.

Beskyttet titel

Titlen er beskyttet, og du må kun kalde dig klinisk diætist, hvis du har en autorisation. 

Søg autorisation

Godt at vide om autorisation

Som sundhedsperson i klinisk arbejde kan der være en del regler og pligter, du skal være opmærksom på. F.eks. skal du anmelde det, hvis du er tilknyttet en lægemiddel- eller medicovirksomhed. Det er Lægemiddelstyrelsen, som registrerer sygeplejerskes tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder. 

Læs om tilknytningsreglerne på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Når du har en autorisation, fører vi tilsyn med dit professionelle virke. Hvis du er til fare for patientsikkerheden, kan du få indskrænket dit virkeområde, eller du kan miste din autorisation.

Læs mere om tilsyn

Læs pjecen: Hvad vil det sige at være autoriseret sundhedsperson?

Retten til at udøve selvstændig faglig virksomhed bortfalder, når du fylder 75 år.

Læs mere om 75-årsreglen

Når vi behandler din ansøgning, behandler vi også personoplysninger om dig.

Læs hvordan vi behandler dine personoplysninger