Selvstændigt virke som kiropraktor

Du kan søge tilladelse til selvstændigt virke, når du har gennemført en supplerende praktisk uddannelse som kiropraktor. Den supplerende uddannelse skal vare mindst 12 måneder. Tilladelsen bortfalder, når du fylder 75 år.

Sådan får du tilladelse til selvstændigt virke

For at få tilladelse til selvstændigt virke skal du først:

  • have en dansk autorisation som kiropraktor.
  • gennemføre en supplerende praktisk uddannelse af minimum 12 måneders fuldtidsansættelse. Ved deltid skal uddannelsen forlænges tilsvarende.
  • sende din ansøgning inklusiv dokumentation via ansøgningsskemaet og betale gebyret. Vi skal bruge følgende dokumentation: 
    • Attest på supplerende praktisk uddannelse. Vi accepterer ikke attester med rettelser i perioden eller attester der er dateret før perioden er slut. Perioden skal være fra startdato til slutdato, ikke fx ’fortsat’ eller ’nu’. Timetallet skal være angivet som ugentligt timeantal. (se mere om krav til dokumentationen i afsnittet nedenfor)
      Hent attest for supplerende praktisk uddannelse som kiropraktor

Dokumentation for den praktiske uddannelse

Den praktiske uddannelse skal finde sted hos en kiropraktorpraksis, og du skal være ansat mindst 12 måneder på fuld tid. Hvis du har været ansat flere steder, skal hver af dine ansættelser have varet mindst 3 måneder på fuld tid. Ved deltid skal uddannelsen forlænges tilsvarende.

Du skal desuden udfylde og indsende en attest for hvert ansættelsessted

Tutorer

Din kiropraktortutor skal være godkendt af Sundhedsstyrelsen, før du kan påbegynde din praktiske uddannelse.

Uddannet i 2007 og tidligere

Hvis du er uddannet før 2007 og har en autorisation som kiropraktor, har du allerede ret til selvstændigt virke.

Hvornår udstedes tilladelsen til selvstændigt virke?

Vi udsteder og daterer først din tilladelse, når du:

  • har ansøgt og betalt gebyret
  • har opfyldt alle dokumentationskrav

Hvis et af kravene ikke er opfyldt, herunder at vi mangler korrekt dokumentation, kan vi ikke udstede din tilladelse før alle krav er opfyldt.  Din tilladelse er digital, og den vises i autorisationsregistret.

Gebyr

Det koster 1.206 kr. i gebyr at få tilladelse til selvstændigt virke.

Sagsbehandlingstid

Den forventede sagsbehandlingstid er 2 måneder fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget din ansøgning og gebyr.

Sagsbehandling

På nuværende tidspunkt behandler vi de ansøgninger, vi modtog i uge 23 (2024).


Søg selvstændigt virke