Registrering som ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner)

For at blive registreret, skal du have en videreuddannelse som ambulancebehandler med særlig kompetence og en autorisation som ambulancebehandler. Titlen er beskyttet, og du må kun kalde dig ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner), hvis du er registreret.

Sådan bliver du registreret

For at blive registreret som ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner), skal du:

  • have en autorisation som ambulancebehandler.
  • have bestået videreuddannelsen som ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner). Vi får automatisk besked fra dit uddannelsessted, når du har bestået.
  • sende din ansøgning via ansøgningsskemaet og betale gebyret.

Gebyr

Det koster kr. 769,- i gebyr at blive registreret som ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner).

Der er nye regler på vej, der blandt andet har betydning for det gebyr, du skal betale fra 1. juli 2024. Vi forventer, at det fremtidige gebyr bliver kr. 1.295.

Læs mere om de nye regler

Sagsbehandlingstid

Den forventede sagsbehandlingstid er ca. 1 uge fra det tidspunkt, hvor vi modtager besked fra dit uddannelsessted.

Beskyttet titel

Titlen er beskyttet. Det vil sige, at du kun må kalde dig ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner), hvis du er registreret eller er omfattet af overgangsordningen (uddannet før den 1. juli 2019).

Søg autorisation

Godt at vide om autorisation

Som sundhedsperson i klinisk arbejde kan der være en del regler og pligter, du skal være opmærksom på. F.eks. skal du anmelde det, hvis du er tilknyttet en lægemiddel- eller medicovirksomhed. Det er Lægemiddelstyrelsen, som registrerer sygeplejerskes tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder. 

Læs om tilknytningsreglerne på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Når du har en autorisation, fører vi tilsyn med dit professionelle virke. Hvis du er til fare for patientsikkerheden, kan du få indskrænket dit virkeområde, eller du kan miste din autorisation.

Læs mere om tilsyn

Læs pjecen: Hvad vil det sige at være autoriseret sundhedsperson?

Retten til at udøve selvstændig faglig virksomhed bortfalder, når du fylder 75 år.

Læs mere om 75-årsreglen

Når vi behandler din ansøgning, behandler vi også personoplysninger om dig.

Læs hvordan vi behandler dine personoplysninger