Hvis du er uddannet før 1. juli 2019

Er du uddannet ambulancebehandler og eventuelt ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner) før den 1. juli 2019, kan du være omfattet af overgangsordningen. Indtil den 30. juni 2024 kan du søge om autorisation og registrering i forbindelse med overgangsordningen.

Sådan får du autorisation og eventuel registrering

For at få en autorisation som ambulancebehandler samt evt. registrering som ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner), skal du:

  • have bestået en erhvervsuddannelse som ambulancebehandler.
  • hvis du søger registrering, skal du have bestået uddannelsen til ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner).
  • sende din ansøgning inklusiv dokumentation via ansøgningsskemaet og betale gebyret. Se dokumentationskravene nedenfor.

Dokumenter, du skal sende til os

  • Dit ambulancebehandleruddannelsesbevis (evt. bevis for opdateringsuddannelsen) udstedt af den skole, hvor du har gennemført uddannelsen (dvs. ikke uddannelsesbeviser udstedt af arbejdsgiver). Vi har ikke brug for dit svendebrev.
  • Hvis du også søger registrering som paramediciner, har vi derudover brug for dit bevis for paramedicineruddannelsen.

Skolen kan bekræfte dit uddannelsesbevis, hvis du har mistet det. Du skal selv henvende dig til skolen.

SOSU Hammer Bakker – SOSU Nord

Skolen kan bekræfte dit uddannelsesbevis, hvis du har mistet det. Du skal selv henvende dig til skolen.

Hovedstadens Beredskabs hjemmeside

Skolen kan bekræfte dit uddannelsesbevis, hvis du har mistet det. Du skal selv henvende dig til skolen. 

Absalon Professionshøjskole

Skolen kan udstede en kopi af dit uddannelsesbevis, hvis du har mistet det. Du skal selv henvende dig til skolen. Du må forvente en ekspeditionstid på op til 14. dage.

SOSU Østjylland

Skolen kan udstede en kopi af dit uddannelsesbevis, hvis du har mistet det. Du skal selv henvende dig til skolen. Du skal sende en mail som privatperson med Nem-id eller pr. sikker-mail-postkassen til kurser@sosuh.dk.

Mailen skal indeholde oplysninger om:

  • Dit uddannelsesår
  • Dit fulde navn på uddannelsestidspunktet
  • Din fødselsdato

Du skal forvente ekspeditionstid.

SOSU H's hjemmeside

CAMES/DIMS kan bekræfte dit uddannelsesbevis, hvis du har mistet det. Du skal selv henvende dig til CAMES/DIMS.

Region H's hjemmeside

Skolen kan bekræfte dit uddannelsesbevis, hvis du har mistet det. Du skal selv henvende dig til skolen. 

DAPUC kan bekræfte dit uddannelsesbevis, hvis du har mistet det. Du skal selv henvende dig til skolen.

DAPUC's hjemmeside

Gebyr 

Det koster kr. 896,- i gebyr at få udstedt en autorisation som ambulancebehandler.

Hvis du også skal registreres som ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner) koster det kr. 769,- ekstra at blive registreret.

Der er nye regler på vej, der blandt andet har betydning for det gebyr, du skal betale fra 1. juli 2024. Vi forventer, at det fremtidige gebyr bliver kr. 1.295. for henholdsvis autorisation som ambulancebehandler og kr. 1.295 for registrering som ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner).

Læs mere om de nye regler

Sagsbehandlingstid

Den forventede sagsbehandlingstid er 3 måneder fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget din ansøgning og gebyr.

Beskyttet titel

Titlerne er beskyttede. Det vil sige, at du kun må kalde dig ambulancebehandler, hvis du har en autorisation eller er omfattet af overgangsordningen (uddannet før den 1. juli 2019). Du må også kun kalde dig ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner), hvis du er registreret, eller er omfattet af overgangsordningen.

Søg autorisation

Godt at vide om autorisation

Som sundhedsperson i klinisk arbejde kan der være en del regler og pligter, du skal være opmærksom på. F.eks. skal du anmelde det, hvis du er tilknyttet en lægemiddel- eller medicovirksomhed. Det er Lægemiddelstyrelsen, som registrerer sygeplejerskes tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder. 

Læs om tilknytningsreglerne på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Når du har en autorisation, fører vi tilsyn med dit professionelle virke. Hvis du er til fare for patientsikkerheden, kan du få indskrænket dit virkeområde, eller du kan miste din autorisation.

Læs mere om tilsyn

Læs pjecen: Hvad vil det sige at være autoriseret sundhedsperson?

Retten til at udøve selvstændig faglig virksomhed bortfalder, når du fylder 75 år.

Læs mere om 75-årsreglen

Når vi behandler din ansøgning, behandler vi også personoplysninger om dig.

Læs hvordan vi behandler dine personoplysninger