Midlertidigt arbejde i Danmark og autorisation

Som udgangspunkt skal du have en autorisation, hvis du vil arbejde som sundhedsperson i Danmark. Men hvis du er statsborger i et EU-land, Norge, Island eller Liechtenstein, og du kun skal arbejde midlertidigt og lejlighedsvist i Danmark, så kan du anmelde dig som tjenesteyder.
En anmeldelse skal fornyes hvert år. Du kan også søge en fuld autorisation, som ikke har nogen tidsbegrænsning og som ikke skal fornyes.

Arbejde midlertidig og lejlighedsvist i Danmark

Hvis du kun skal arbejde i Danmark i en kortere periode eller kun skal arbejde her engang imellem, kan du enten:

  • søge om at blive registreret som tjenesteyder, hvilket er en tilladelse til at du midlertidigt og lejlighedsvist kan udøve dit erhverv uden autorisation. Den gælder i 12 måneder og skal herefter fornyes. Hvis du søger om at blive registreret som tjenesteyder, får du ikke en dansk autorisation, men du bliver alligevel registreret i det danske autorisationsregister. I Danmark er titler beskyttede og derfor må du ikke bruge den danske titel for dit fag. 
  • søge dansk autorisation. Hvis du søger om og modtager dansk autorisation, skal den ikke fornyes. Du bliver registreret i det danske autorisationsregister og vil have ret til at arbejde i Danmark, når du vil, som alle andre med en dansk autorisation. Du kan frit bruge den danske titel for dit fag. Søg dansk autorisation

Hvad er midlertidigt arbejde?

Hvis du bliver registreret som tjenesteyder, og dermed får tilladelse til arbejde midlertidigt og lejlighedsvist, skal du være opmærksom på, hvad det vil sige.

Midlertidigt og lejlighedsvist arbejde betyder, at du for eksempel ikke har modtaget en ansættelseskontrakt til at arbejde i en længere og fastsat periode, og at den tjenesteydelse du leverer, hverken er regelmæssig, hyppig eller kontinuerlig.

En tjenesteydelse kan være af et par dages varighed og foregå nogle gange om året. Det kan for eksempel være en speciallæge, der ved en enkelt lejlighed kommer til Danmark for at udføre en særlig kirurgisk opgave. Omvendt vil der ikke være tale om midlertidigt og lejlighedsvist arbejde, hvis samme speciallæge skal udføre samme ydelse én uge hver måned over en 12 måneders periode.

Vurdering fra sag til sag

Vi vurderer fra sag til sag, om en sundhedsperson kan registreres som tjenesteyder, og dermed er berettiget til at fungere midlertidigt og lejlighedsvist uden autorisation. 

Sådan søger du registrering 

For at søge om at blive registreret som tjenesteyder skal du sende en skriftlig ansøgning, hvor du oplyser, hvor længe og hvor ofte, du skal arbejde i Danmark samt i hvilke perioder. Du skal sammen med din ansøgning sende dokumentation for: 

  • din nationalitet
  • at du er lovligt etableret i et andet EU-land, Norge, Island, Liechtenstein med henblik på at udøve samme erhverv
  • at du har udøvet pågældende virksomhed i mindst et år i løbet af de sidste 10 år, hvis dit erhverv eller uddannelsen til dit erhverv ikke er lovreguleret
  • at du på tidspunktet ikke er underlagt forbud eller begrænsning i udøvelsen af dit erhverv
  • dine erhvervsmæssige kvalifikationer.

Sådan behandler vi din ansøgning om registrering

Vi vurderer, om der er væsentlige forskelle mellem din uddannelse og den tilsvarende danske uddannelse. I de fleste tilfælde foretager vi ikke denne forudgående vurdering for så vidt angår læger, tandlæger, sygeplejersker og jordemødre. 

Hvis du får tilladelse til at udføre tjenesteydelse i Danmark, skal du bruge den faglige titel, som du bruger i det land, hvor du er etableret. Du må altså ikke bruge den danske titel for dit fag.

Autorisation og tilsyn

Når du er registreret til midlertidigt og lejlighedsvist at arbejde i Danmark, fører vi tilsyn med dit professionelle virke. Du har de samme rettigheder og pligter som dine danske kolleger. Hvis du er til fare for patientsikkerheden, kan du få indskrænket dit virkeområde.

Send din ansøgning og dokumenter til

Styrelsen for Patientsikkerhed
Autorisation og EU-Sygesikring
Islands Brygge 67
2300 København S

E-mail: aaes@stps.dk